Roller: Läsförståelse

Jag  använder ofta de läsförståelsestrategier som finns på enläsandeklass blogg. Dessa är Spågumman, Reportern, Detektiven, Konstnären och Cowboyen. Jag delar ut dessa “karaktärer” till var sin elev så får eleverna fokusera på en del för att sedan ge en helhet till en saga via en kombination av strukturen Pussel (eng: jigsaw) samt Mötas på mitten (eng: placemat concensus) i KL.

StudentsJigsaw

Idag ville jag dock fokusera kring just miljö, karaktär och händelser för att i ett senare läge skapa inre bilder med hjälp av Konstnären. För att anpassa denna till en hel klass kan du skapa expert och hemgrupper enligt strukturen Pussel för att sedan bygga upp sagan i hemgruppen igen.

I all typ av kooperativt lärande är det av vikt att gruppen får ett gemensamt mål och att de får ett positivt ömsesidigt beroende och att de tar ett personligt ansvar i gruppen samt att de får incitament att undervisa varandra genom att strukturen kräver allas delaktighet. I denna övning fick 4 elever delas upp i; 2st för händelser, en för karaktärer, en för miljö. De fick sedan uppgiften att samtidigt som jag gjorde alla dessa delar få mer detaljer än mig som lärare (för att skapa ett yttre hot mot gruppen). Detta är ett enkelt knep för att ge incitament för att stötta och lära varandra!

Vi använde oss av En läsande klass uppgift 81-

Mitt försök;

20160426_090346

Foto: Niclas Fohlin

Elevernas resultat;

20160426_091657

Foto: Niclas Fohlin

Slutresultat;

  • Gruppen 14p
  • Jag 14p

Fyra elever var alltså lika bra att producera en text som en utbildad lärare med åtta års erfarenhet. Det var inte illa! Vi bygger sedan vidare under nästa lektion med inlevelse och fantasi där vi dramatiserar sagan, skapar inre bilder och  sedan ställer frågor till varandra som leder till att eleverna gör inferenser.

MALL 1: Karaktärer

MALL 2: Miljö

MALL 3: Händelser

MALL 4: Karaktärer, miljö och händelser

(Bilderna i mallarna är gratisbilder från Pixabay.)

Lämna ett svar