Struktur: Kommunicera

Ibland finns det ett stort behov av att utveckla elevernas kommunikativa förmåga. För detta använder jag ofta mig av varianter på en struktur jag kallar “Kommunicera”. Fantastisk struktur för att bearbeta innehåll och använda ämnesbegrepp!

  1. Skapa grupper med 3 st elever. Tilldela en rollen som Kommunikatör, en som Aktiv lyssnare och en som Observatör.
  2. Sätt Kommunikatören och den Aktiva lyssnaren mitt emot varandra vid ett bord och sätt en pärm emellan. Observatören sitter så att hen kan se båda.
  3. Observatören får en whiteboard eller papper att anteckna på. Kommunikatören får ett papper/föremål med ett kommunikativt innehåll: en geometrisk form, ett ord eller bild, ett innehåll skapat av eleverna eller ett klassisk “finn fem fel” på båda sidor.
  4. Nu blir uppgiften för Kommunikatören att kommunicera på bästa sätt vilket vad den har framför sig till den Aktiva lyssnaren. Aktiva lyssnaren ställer motfrågor för att även denne ska kunna förbättra kommunikationen och förstå hur bilden ser ut utan att se vad den andra har. Observatörens uppgift är att anteckna hur kommunikationen fungerar: vad som är bra, vad som kan bli bättre och vad som missas i samtalet. Vilka ord använder de?
  5. Bryt efter en lämplig tid och låt Observatören bidra med mer information till Kommunikatören och Aktiva lyssnaren med feedback på det som fungerar bra och det som behövs för bättre kommunikation. Vilka ord/begrepp kan kommunikatören använda för att förklara tydligare? Efter feedbacken fortsätter Kommunikatören förklara med hjälp av de tips Observatören gett. Fortsätt övningen!
  6. Bryt efter lämplig tid!
IMG_1426

Dela bra exempel

  • Använd gärna en struktur för kunskapsdelning för detta.
  • För enkel kunskapsdelning använd Berätta mera där alla skriver något de lärt sig på ett papper eller whiteboard för att dela med sig.
  • Du låter sedan alla dela med sig av bra exempel i hela gruppen och sammanställer tillsammans med i ett dokument kring kommunikation som ni kan bygga vidare på för framtiden!

Nästa gång blir det nya Kommunikatörer, Aktiva lyssnare och Observatörer där du går igenom tidigare övning och lärdomar från det gemensamma dokumentet vilket gör att kommunikationen förbättras för varje omgång i klassen.

kommunikatoren1200
Grafik: Martin Silfvast

Klassexempel

8 kommentarer

Lämna ett svar