EPA: Varianter

Strukturen EPA är ett mycket bra verktyg för att arbeta med metakognition, kommunikation och som stöd i att göra klassrummet mer dialogrikt. När man använt sig av EPA och känner sig trygg med strukturen finns det flera varianter på hur man kan förändra den något för att skapa nya samtal eller fokusera på något speciellt. Här under beskriver jag tre varianter.

EPA 30-60-90

 1. Tänk enskilt i 30s på frågan, formulera ett svar eller tanke.
 2. Diskutera i 60 sekunder med din axelkompis vad du tänker.
 3. Dela i 90 sekunder med din ögonkompis vad ni pratade om, enas om något gemensamt.

EPA-stopp!

 1. Du ber alla elever lugnt röra sig runt i klassrummet under tystnad medan du spelar musik.
 2. Du tystar musiken och eleverna går till närmaste person och skakar i hand eller ger high five.
 3. Du ger en fråga av öppen karaktär.
 4. En elev delar med sig medan den andra lyssnar, sedan byter de roller.
 5. Du avslutar med att ta några tankar från alla i klassen.

Dubbel-EPA

 1. Du påbörjar en vanlig EPA med Enskilt tänkande och diskussion i Par med papper eller mini-whiteboards med en fråga av öppen karaktär som har flera svar.
 2. Paret sammanställer en kort lista över sina svar.
 3. Därefter organiserar du att två par som får samtala med varandra i en grupp på fyra.
 4. Ett par redovisar sina svar, det andra paret noterar de svar som de hade samma.
 5. Paret som lyssnade redovisar de svar de har som inte första paret hade.
 6. Du avslutar med att Alla diskuterar

 

EPA


Klassexempel

4 kommentarer

Lämna ett svar