Struktur: Kooperativ fyrfältare

I vår undervisning ställs vi ständigt inför utmaningen att lära ut nya ord på ett effektivt och engagerande sätt. Att introducera ord genom att läsa upp ordet, skriva upp ordet och försöka att förklara på bästa sätt vad ordet betyder, blir lätt tjatigt när det är många ord att ta sig igenom. Att visa bilder till underlättar, men finns det inget bättre sätt som gör eleverna mer delaktiga? Jo, med hjälp av en kooperativ fyrfältare! Med en kooperativ fyrfältare får eleverna själva en chans att utveckla språket och sitt ordförråd, i samverkan med sina klasskompisar. Vi har provat denna övning i årskurs 3 med andraspråkselever med utmärkt resultat.

Tanken kring denna övning utgår från strukturen Pussel (eng: jigsaw) med hem- och expertgrupper och liknar mallen för strukturen Mötas på mitten (eng: placemat concensus) fast omvänd!

  1. Dela in eleverna i hemgrupper. Varje elev får varsin fyrfältare med ett förbestämt ord. (1 ord per hemgrupp)
  2. Eleverna i hemgruppen får diskutera vad ordet betyder, illustrera ordet och använda ordet i en mening. Fokus ligger på samarbete och utbyte av kunskaper. När tiden är slut så ska alla elever ha fyllt i sina fyrfältare. I hemgruppen är det viktigt att alla hjälps åt så att alla elever förstår ordet och känner sig säkra på hur de ska förklara det, då det sedan är dags att…
  3. …byta till expertgrupper. Här blandas en från varje hemgrupp med varandra, så att alla i den nya gruppen har ett eget ord som de är experter på. Varje elev blir tvungen att kommunicera då det endast är hen som är expert på just det ordet. Som stöd i sin kommunikation har hen sin fyrfältare. I expertgruppen delar eleverna med sig av den information de har så att alla lär sig något nytt.
  4. Till sist blir det dags att återigen samlas i hemgrupperna för att diskutera de nya ord de fått lära sig.

Genom att arbeta på detta sätt blir eleverna inte bara experter på “sitt” ord utan de får också lyssna på experter som berättar om andra ord och får chans att diskutera de nya orden med sina kamrater i hemgruppen. Eleverna får också en chans att få vara bäst, då de i expertgrupperna faktiskt är experter på sitt ord. De får chans att visa vad de kan, sätta ord på sina kunskaper och öva sin kommunikativa förmåga. Detta är ett elevaktivt sätt att lära sig nya ord som präglas av ömsesidigt beroende där allas del är viktig. Vi skapar förväntningar på eleverna där alla ses som ansvarsfulla individer som har något att bidra med, vilket påverkar eleverna positivt och stärker deras självförtroende. Denna övning går att använda på ord i svenska och engelska (och andra språk), samt för att lära sig matematiska begrepp eller begrepp inom SO och NO – och kan anpassas till alla åldrar.

Mallen till fyrfältaren hittar du HÄR.

20160317_090224

Foto: Lisa Westman

20160317_090141

Foto: Lisa Westman


Klassexempel

13 kommentarer

Lämna ett svar