Lärprocessdomäner i KL

Strukturer inom Kooperativt Lärande är placerade inom vissa lärprocessdomäner för att kunna identifiera vad övningen främst utvecklar för förmågor hos deltagarna. På engelska kallas dessa; Team-building, Class-building, Thinking skills, Communication skills, Information sharing och Mastery. Dessa hjälper dig vid planeringen av lektionsinnehåll inom KL där du som lärare behöver avgöra hur du ska angripa ett kunskapsstoff eller vad gruppen främst behöver för att utvecklas. Ofta är strukturer inom KL kombinerade av två eller flera lärprocessdomäner då strukturerna ofta berör många förmågor samtidigt. Ett starkt argument för att använda sig av Kooperativt Lärande bara det!

Lärprocessdomänerna benämns i denna blogg som:

Om du behöver fokusera på att främst utveckla färdigheter och kunskaper inom en grupp bör du fokusera på de strukturer som finns inom denna domän.

När kunskaper finns ackumulerade inom gruppen och du behöver fokusera främst på spridningen av dem till andra ska du använda strukturer från denna domän.

När du behöver stärka klass- eller gruppkänslan med olika aktiviteter som ger ett positivt arbetsklimat mellan elever bör du använda strukturer inom denna domän.

När du vill stärka språket hos eleverna och utveckla deras sociala förmåga för mer komplexa strukturer bör du välja strukturer ur denna domän.

När du vill utveckla elevernas problemlösningsförmåga och och använda dig av metakognition samt behöver stöd i en grupp med exempelvis brainstorming så använder du strukturer som berör denna domän.

kooperativt_larande_trad_1024

Bildkälla: kooperativt_larande_trad by lottech Creative Commons BY-NC-ND

Nu är det dags för DIG att prova en struktur för KL!

Källor:

  • Cooperative Learning in the Classroom: Putting it into Practice av Wendy Jolliffe (2007)
  • Kagan Cooperative Learning av Dr. Spencer Kagan & Miguel Kagan (2008)
  • Samarbetsinlärning av Pasi Sahlberg och Asko Leppilampi (1998)
  • Pedagog Malmö tema-blogg om KL utgiven av Charlotte Christofersson 2016-04-30

2 kommentarer

Lämna ett svar