Struktur: Mötas på mitten

Strukturen Mötas på mitten (eng: placemat consensus) har vi läst om på Pedagog Malmös tema-sida och i olika böcker om KL från USA. Den är enkel att modifierat för att anpassa den till våra syften vilket är ett bra knep att lära sig som lärare när man arbetar med KL. I grundstrukturen presenterar alla elever tankar och förslag på ett och samma papper med fyra fält för att sedan föra ihop sina enskilda tankar till en gemensam lösning i mitten. Med Mötas på mitten kan eleverna tillsammans komma fram till ett bättre svar och en mer utvecklad förklaring genom att slå ihop sina enskilda svar. Strukturen kan också användas för att skapa en syntes kring någonting.

  1. Läraren delar ut ett papper indelat i fem rutor (fyra runt och en i mitten) alternativt whiteboards till varje elev där en whiteboard läggs i mitten av bordet.
  2. En fråga av öppen karaktär ställs, exempelvis: ”Ibland ser månen helt rund ut och ibland ser den liten ut och ibland smal. Varför tror du att det är så?” ”Hur är en bra kompis?” ”Hur skulle du läsa det här matteproblemet?”
  3. Eleverna får först själva fundera på detta och skriva ned sina svar på sin egen whiteboard eller i sin egen ruta.
  4. Efter en bestämd tid bryter läraren och eleverna får nu börja dela sina tankar med varandra inom gruppen.
  5. Eleverna väljer sedan ut sina bästa gemensamma argument och får sammanfatta de tankar och idéer de kom överens om på gruppens gemensamma whiteboard eller i rutan i mitten. Eventuellt kan en sekreterarroll delas ut till en elev.
  6. Lösningarna diskuteras sedan i helklass eller mellan grupper.

22459706722_1c36a979c0_z

Bildkälla: matas_pa_mitten by lottech Creative Commons BY-NC-ND


Klassexempel

29 kommentarer

Kommentera