Struktur: Pussel

I strukturen Pussel (eng: Jigsaw) använder vi oss av hem- och expertgrupper. I denna struktur blir varje elev expert inom ett område och får sedan dela med sig av detta till sin hemgrupp. Eleverna delar på så sätt med sig av sin kunskap och lär sig av varandra. Ett positivt ömsesidigt beroende skapas då enbart en elev i varje hemgrupp är expert på sitt område. Det är först när alla har bidragit med sin del som pusslet är komplett. Pussel är en grundstruktur som kan varieras och anpassas efter behov.

  1. Dela in eleverna i hemgrupper. Numrera eleverna 1-4.
    Om du vill kan du låta hemgruppen diskutera det ämne ni ska arbeta med (ex. fakta om björnen) för att förtydliga gruppens gemensamma syfte.
  2. Nu ber du alla som har siffran 1 att sätta sig tillsammans, alla med siffran 2 tillsammans etc. Nya grupper bildas, de är expertgrupper.
  3. Varje expertgrupp läser på om ett ämne (Ex. grupp 1 -vad björnen äter, grupp 2 – björnens utseende, grupp 3 – var björnen bor, grupp 4 – annan spännande fakta om björnen). Expertgruppen lär sig tillsammans och ser till att alla i gruppen har de kunskaper som behövs för att vara experter. Det är bra om varje elev först får läsa enskilt så att de får chans att tänka själva kring ämnet innan de ska diskutera i expertgruppen. När eleverna sedan ska lära sig tillsammans kan med fördel olika roller användas, som ordfördelare och kontrollant, för att se till att alla är aktiva och ingen bara glider med. Det är viktigt att denna del inte helt lämnas åt eleverna utan att hur samarbetet ska gå till struktureras av läraren.
  4. Efter en bestämd tid bryter du samtalen i expertgrupperna. Experterna går tillbaka till sina hemgrupper. Där berättar de för gruppen vad de lärt sig. När alla berättar kan de sätta ihop kunskaperna till en helhet, som ett pussel (en hel faktatext om björnen).
  5. Hylla kunskapsdelningen i hemgruppen och tacka för samarbetet. Utvärdera tillsammans vilka kunskaper ni lärt er och att alla bidragit till gruppens lärande.

När du använder dig av Pussel behöver du se till att eleverna behärskar några av de samarbetsfärdigheter som behövs för gott samarbete. Dessa behöver tränas på.

kooperativt_larande_pussel

Andra exempel på pusseluppgifter

Matematik: Skapa en faktabank om geometriska former, varje expertgrupp får en geometrisk form att beskriva

Svenska: Återberätta en text, varje expertgrupp får fokusera på en del i texten (karaktärer, miljö, problem, lösning)

SO: Ta reda på fakta om ett land, varje expertgrupp får en del att fokusera på (språk och befolkningsmängd, stadsskick, sevärdigheter, flagga och naturen)


Klassexempel