Struktur: Runda bordet

En struktur inom kooperativt lärande kallas på engelska ofta för Write around eller Roundtable. Vi väljer här att kalla den för Runda bordet. I runda bordet får eleverna möjlighet att dela med sig av sina kunskaper både till få och många. De får chans att se flera olika lösningar och kommunicera med varandra kring dem. Övningen skapar ett ömsesidigt lärande där allas del är viktig då eleverna i gruppen bygger vidare på varandras svar och bygger en helhet tillsammans.

Runda bordet finns i flera varianter. Fyra grundvarianter beskrivs nedan. Grunden i dem alla är att eleverna delas in i grupper om 3 eller 4 och att läraren ställer en öppen fråga som eleverna svarar på. En öppen fråga är en fråga som har flera olika lösningsmöjligheter eller svar. Exempel på användningsområden och förslag på öppna frågor finns längre ner i inlägget.

Variant 1: Runda bordet – skicka runt

 1. Läraren ger en öppen fråga.
 2. Eleverna har var sitt papper där de skriver ner ett svar, en tanke, en lösning på frågan.
 3. När alla elever har skrivit ber läraren dem skicka sina papper till eleven som sitter till höger.
 4. Eleverna läser vad kompisen skrivit och skriver själv ner ett annat svar, en egen tanke, en egen lösning.
 5. Eleverna fortsätter att skicka runt pappret tills läraren bryter.
 6. Grupperna diskuterar och väljer ut ett par av de lösningar/tankar de skrivit ner som de vill dela med resten av klassen. Vi diskuterar vad vi har lärt oss av övningen.

Ta bild 2016-04-29 210609

_____________________________________________________

Variant 2: Runda bordet – en i taget

 1. Läraren ger en öppen fråga.
 2. Varje grupp har bara ett papper. Den eleven som har pappret säger sitt svar/lösning/tanke och skriver ner det.
 3. Eleven skickar pappret vidare och nästa elev säger ett svar/lösning/tanke och skriver ner det.
 4. Fortsätt tills läraren bryter.
 5. Grupperna samtalar om lösningarna och väljer en eller ett par som de vill dela med hela klassen. Vi diskuterar vad vi har lärt oss av övningen.

_____________________________________________________

Variant 3: Runda bordet – sekreterare

 1. Läraren ger en öppen fråga.
 2. Varje grupp har bara ett papper. Eleverna är numrerade 1-3 (1-4). Elev 1 börjar vara sekreterare.
 3. Elev 2 säger en mening eller ett svar som sekreteraren skriver ner.
 4. Elev 3 säger en mening eller ett svar som sekreteraren skriver ner.
 5. Byt så att elev 2 är sekreterare. Elev 1 och 3 säger nu vad sekreteraren ska skriva.
 6. Byt så att elev 3 är sekreterare.
 7. Fortsätt byta till eleverna har skrivit ner allt de vill eller tills läraren bryter.
 8. Grupperna samtalar om lösningarna och väljer en eller ett par de vill dela med hela klassen. Vi diskuterar vad vi har lärt oss av övningen.

_____________________________________________________

Variant 4: Runda bordet – tillsammans

 1. Läraren ger en öppen fråga.
 2. Eleverna har var sitt papper och är numrerade 1-3.
 3. Elev 1 säger ett svar på lärarens fråga. Om alla håller med skriver alla ner det på sitt eget papper.
 4. Elev 2 säger ett svar på lärarens fråga. Om alla håller med skriver alla ner det på sitt papper.
 5. Elev 3 gör samma sak.
 6. Upprepa tills eleverna är nöjda eller läraren bryter.
 7. Grupperna samtalar om sina svar och väljer en eller ett par de vill dela med hela klassen. Vi diskuterar vad vi har lärt oss av övningen.

_____________________________________________________

Användningsområden

Runda bordet kan användas vid alla möjliga tillfällen – för att skapa förförståelse, för att utvärdera, för att stärka kunskaper, för att repetera arbetsområden, för att sammanfatta texter, för att lyfta tankar och åsikter och mycket mer. Exempel på frågor eleverna kan jobba med är:

 • Skriv ord som börjar på en viss bokstav
 • Skriv en viss ordklass (ex. verb, substantiv)
 • Skriv ord som stavas på ett visst sätt (ex. ng-ljudet, j-ljudet, dubbelteckning)
 • Skriv en mening om texten/boken vi läst
 • Skriv en mening om personen/platsen/saken/djuret vi lärt oss om
 • Skriv en mening på en saga
 • Skriv talet 100 på olika sätt
 • Skriv ett land i Europa
 • Skriv ner något du lärt dig den här veckan
 • Skriv ner förslag på saker att göra på en klassfest
 • Skriv ner ett ord du tänker på när jag säger “skola”, “matematik”, “internet”.

Klicka på länken för att se ett klassexempelRunda bordet: Sammanfatta Matilda

I användandet av Runda bordet är det viktigt att läraren hjälper eleverna att fokusera på gruppens samarbete och inte på enskilda elevers prestation. Det är inte viktigt vem som skrev vad, eller om någon stavade fel, utan att vi kommer framåt tillsammans. Stötta eleverna i att uppmuntra och hjälpa varandra. Det kan ta några försök innan grupptänket accepteras helt av eleverna.


Klassexempel