Struktur: Hitta en kompis

Denna struktur stärker klasskänslan och engagerar eleverna att samtala och diskutera med alla i sin grupp. Vi ger två varianter på strukturen där den ena är en variant av EPA och den andra är uppgiftsbaserad där man vill arbeta igenom olika numrerade arbetsuppgifter genom Kooperativt Lärande. På engelska kallas denna “StandUp, HandUp, PairUp!“. Om du använt dig av strukturen EPA ett tag i en klass kommer dessa vara en naturlig fortsättning!

Hitta en kompis

 1. Alla elever ställer sig upp och sträcker upp handen!
 2. Eleverna rör sig runt i rummet med handen upp, söker ögonkontakt, hälsar och ger en “High five”.
 3. Eleverna sätter sig ner tillsammans.
 4. Läraren ger ut en fråga av öppen karaktär eller en uppgift att klara av.
 5. Paret bestämmer att en är stjärna och en är hjärta i gruppen (alt. du delar ut bilder).
 6. Paret löser uppgiften tillsammans via strukturen EPA eller Turas om.
 7. Läraren slumpar ut olika frågor till grupperna;”Stjärnan/Hjärtat i er grupp, hur löste ni uppgiften?” för att stärka det ömsesidiga beroendet i paret.
 8. Eleverna tackar varandra för samarbetet!
 9. Hand upp igen, “High five”, repetera hur många gånger ni vill!

Hitta en kompis – med hemgrupp och musik

 1. Du delar ut ett papper med numrerade frågor kopplat till ett innehåll så som läsförståelse från ett kapitel eller annat lämpligt som eleven kan svara på muntligt eller skriftligt.
 2. Du skapar en “hemgrupp” i par om 2.
 3. Du ber alla elever lugnt röra sig runt i klassrummet enskilt under tystnad medan du spelar musik på lugn volym.
 4. När musiken tystnar hittar eleverna en kompis nära sig, ger “High five” och ställer en av frågorna från pappret och skriver ner kompisens svar enligt Turas om.
 5. Eleverna tackar varandra för samarbetet!
 6. När en elev har fått svar på alla frågor går de tillbaka till sin hemgrupp och jämför sina svar med sin partner i hemgruppen. Lyft exempel i klassen!
Vandrande reporten - musikversionen

Grafik: Niclas Fohlin

kooperativt_larande_hittaenkompis


Klassexempel

8 kommentarer

Lämna ett svar