EPA: Matematik

Det är väldigt tacksamt att använda EPA – enskilt, par, alla i matematikundervisningen. Ett sätt att göra detta är genom att använda skolverkets nya bedömningsstöd i matematik – Concept Cartoons. Concept Cartoons är begreppbilder som kan användas som bedömningsstöd och inspiration i undervisningen.

Materialet är uppbyggt kring teckningar där elever uttrycker sina tankar om olika fenomen eller sammanhang i vardagen. Meningen är att bilderna ska väcka intresse, skapa diskussioner och stimulera till matematiska resonemang där eleverna kan visa sin förståelse av grundläggande begrepp.  Skolverket

Bilderna i Concept Cartoons går att ändra för att passa just dina elever bättre. Du kan också göra egna bilder utifrån konceptet. Här följer en beskrivning av hur jag använt mig av begreppsbilder i min åk 3.

Jag använder ofta begreppsbilder när vi arbetat med ett område lite grann, för att stämma av hur mycket eleverna kan och vilka missuppfattningar som eventuellt finns. Jag använder dem också ibland som introduktion till ett område för att skapa intresse och som repetition.

 1. Jag visar begreppsbilden på tavlan och vi läser de olika pratbubblorna tillsammans.
 2. Varje elev får samma begreppsbild i pappersform framför sig.
 3. Eleverna får sedan ca 2 minuter på sig att skriva ner sina tankar kring vad personerna säger – om det är rätt eller fel och varför de tycker som de gör. De ska försöka förklara så noga som möjligt. (Enskilt)
 4. Eleverna vänder sig sedan till sin bordsgranne och får ca 2 minuter på sig att diskutera vad de skrivit och se om de kan förklara för varandra. Här hjälper eleverna varandra om det skett missuppfattningar. (Par)
 5. Slumpmässigt dras ett namn på en person som får berätta vad de i paret pratade om kring en av pratbubblorna. (Alla)
 6. Om fler par vill bidra får de göra det. Vi gör så tills vi diskuterat klart och identifierat lärdomar kring bilden.
IMG_1271

Foto: Jennie Wilson

Vi har t.ex. använt begreppsbilder om bråk, likhetstecknet och udda/jämna tal.

Fördelarna är många:

 • alla elever blir aktiva och får chans att fundera själva
 • alla elever får prata och berätta vad de tycker i paren
 • de får chans att hjälpa varandra om någon inte förstår
 • de får höra hur fler personer än läraren tänker kring ett problem
 • det är enkelt för mig som lärare att få en överblick av elevernas kunskaper
 • det är enkelt att korrigera missförstånd som annars hade varit svåra att upptäcka

Gång på gång ser jag hur elever lär av varandra i paren – “Du måste vara noga med att det är lika mycket på båda sidorna, om du gör så där blir det 10 där och 14 där”, “Alla delar i bråk måste vara lika stora“, “Den är udda för den går inte att dela i två“.

Ett extra steg som kan läggas till är att två par jämför sina tankar med varandra innan vi lyfter dem i helklass. Se varianter på EPA.

3 kommentarer

Lämna ett svar