Kommunicera: Matematik

Idag har vi testat strukturen kommunicera i en klass 3, halvklass med 11 elever. Vi arbetade med geometriska former.

Först fick eleverna i uppgift att i par måla två geometriska former på en miniwhiteboard – minst tre hörn, max fem hörn. Dessa skulle sedan användas som bilder att beskriva. Eleverna delades nu in i grupper om 3. De satte sig så att kommunikatören och den aktiva lyssnaren satt mittemot varandra och observatören så att hen kunde se båda. Fokus var att hjälpa varandra så att gruppen klarar av uppgiften.

IMG_1425.JPG

Foto: Jennie Wilson

Lyssnaren fick en tom miniwhiteboard (WB) och kommunikatören fick en med två figurer på. Observatören fick också en tom miniwhiteboard för att kunna skriva ner vad de pratade om. Observatören fick instruktionen att bara lyssna och skriva utan att prata för att sedan komma med feedback och feedforward.

IMG_1426

Foto: Jennie Wilson

Dags att börja! Kommunikatören börjar berätta och förklara och lyssnaren ställer frågor, observatören skriver ner. Efter en liten stund bröt vi och bad observatören säga något de gjort bra och ge något tips. Exempel var “bra att du sa hur många hörn den hade” och “berätta var den är, till exempel höger”. Sedan fortsatte kommunikatören och lyssnaren tills de blev klara. De fick då titta på sina bilder och jämföra och fundera på om de kunde berättat något mer. Observatören gav feedback och fokuserade på hur kommunikationen kunde bli bättre i framtiden.

IMG_1429

Foto: Jennie Wilson

Vi upptäckte till exempel att man kan vara ännu mer noggrann med att säga var figuren är – t.ex. om den är precis vid kanten eller inte.

Nu var det dags att byta så att eleverna fick nya roller. Vi ritade först två nya former som läraren sen slumpade ut till de nya kommunikatörerna. Denna gång gick det ännu bättre för kommunikatörerna som hade fått nya tips, och lyssnarna som ställde fler frågor.

Så här kunde det se ut när en grupp var klar:

IMG_1431

Foto: Jennie Wilson

IMG_1433

Foto: Jennie Wilson

Som avslutning fick varje elev skriva ner ett ord någon i gruppen hade använt som var bra. Sedan använde vi oss av delnings-strukturen Berättaren som är en variant på Hitta en kompis och gick runt i klassrummet till musik. När musiken tystnade gjorde vi “high five” med den som var närmast och berättade det vi skrivit för den personen. Vi gjorde så några gånger. Tills sist lyfte vi orden vi skrivit i klassen.

Exempel som eleverna skrev och berättade för varandra var…

  • Jag frågade om det var en kvadrat.
  • Du sa mitten och nere.. . jag använde mig av centimeter!
  • Jag visade centimeter med linjalen!
  • Jag frågade om det var en romb.
  • Jag sa att kvadraten var stor som en hand!
  • Du berättade mitten, nere, uppe, höger och vänster och det var bra!
  • Du berättade med kroppsspråk så jag förstod!
  • Du sa höger och vänster och visade med handen.
  • Du mätte med linjal och sa centimeter så det vart samma.
  • Övningen var bra!

Denna övning använder sig av alla de förutsättningar och principer som Kooperativt Lärande är baserade på som Positivt ömsesidigt beroende, Individuellt ansvar, Mångsidig och öppen interaktion, Samarbetsfärdigheter och Feedback & Feedforward.

Lämna ett svar