Struktur: Bingo

Efter att ha läst en av Lavonen & Meisalos texter gällande samarbetsinlärning fick vi inspiration av en övning de använder sig av. Det är en övning som helt enkelt heter Bingo och är en variant av övningen Hitta en kompis. Övningen de hade som exempel var anpassad för äldre barn. Vi har valt att anpassa övningen här efter de elever som vi möter. I exemplet nedan har vi valt geometriska former som bingobrickor, men ni kan lika väl byta ut det till svenska ord som ska förklaras eller översättas till andra språk. De kan också bytas ut mot ämnesspecifika ord såsom jägarstenåldern, hällristningar och runor, eller mattetal där man måste räkna ut svaret och visa hur man tänkt.

Övningen kan både köras i par om 2 och enskilt. Det exemplet vi visar nedan är då eleverna är i par om 2.

  1. Dela upp barnen i par. Varje par ska ha en bingobricka.
  2. Låt eleverna titta på sin bricka och fundera tysta själva vad de tänker kring vad de ser. (någon minut)
  3. Därefter får paren diskutera sin bingobricka.
  4. Nu ska eleverna ut och få bingo. De letar upp ett ledigt par och ber paret att förklara en av symbolerna. Om paret svarar rätt får de skriva sitt namn på brickan, svarar de fel får de rätt förklaring av de som håller bingobrickan.
  5. Nu är det nästa pars tur att be om en förklaring.
  6. När båda paren fått chans att förklara en bricka ska eleverna leta upp ett nytt par och be det nya paret förklara en symbol på brickan.
  7. När eleverna fått 3 i rad ska de ropa “bingo”. Paret med bingo måste då kunna förklara begreppen i sin bingorad för de andra för att det ska vara rätt.

Övningen främjar elevernas förmåga att tillsammans sätta ord på sina kunskaper, att hjälpa varandra och samarbeta. När ett lag får bingo så är det tack vare att de andra i gruppen kunnat förklara så bra. Denna övning aktiverar eleverna och den sprider kunskaper, så även de elever som kanske inte kunnat förklara dessa begrepp tidigare får lyssna på andra som förklarar begreppet och lär av dem.

———————————————————————–

Exempel: Par 1 går fram till par 2 och ber dem beskriva den röda symbolen.
Par 2 svarar så utförligt de kan (par 1 kan ställa följdfrågor)  “Det är en rektangel, den har parallella sidor. Två av sidorna är långa och två av sidorna är korta. Den har 4 sidor och 4 hörn”. Paret som förklarat rätt får skriva sina namn på kompisarnas bricka. Nu ber par 2 par 1 beskriva en av deras brickor.

bingo

Bild: Lisa Westman


Klassexempel

4 kommentarer

Lämna ett svar