Struktur: Hörnsamtal

Denna struktur är fantastiskt att sätta igång diskussioner kring ett ämne och är anpassningsbar och kräver nästan ingen planering! Eleverna får även välja vad de ska diskutera och det skapar motivation till fördjupade samtal. Denna övning kan man dra fram ur hatten när du har lite tid kvar på en lektion eller för att träna kommunikation och interaktion i klassrummet.

Välj fyra delar eller aspekter av ett tema som ni just nu arbetar med eller bearbetar. Exempelvis…

Vad gillar du att göra: 1: I skola, 2: På fritiden, 3: Under helgen, 4: På kvällarna.

eller

Hur tror du att det var för 1000 år sedan? 1: Vilka vapen/teknik fanns då? 2: Vad åt man? 3: Vad gjorde barn då? 4: Vad skulle du göra om du var där?

Du kan lämna ett hörn för “eget” inom temat om du vill eller har svårt att hitta mer än 3 aspekter.

  1. Beskriv temat och aspekterna för eleverna. Sätt ut dem i var sitt hörn via antingen papper eller via smartboard/tavla.
  2. Låt varje elev tänka en stund själva, repetera instruktionerna om temat och aspekterna under tystnad.
  3. Låt eleverna välja hörn.
  4. Börja diskutera! Byt efter lämplig tid.
  5. Välj någon/några slumpmässigt i varje hörn som berättat vad de diskuterade!

the-ball-488709_960_720.jpg

 

Denna övning fungerar ofta bra då du låter eleverna välja vad de ska diskutera. De blir motiverade och samtalen blir med andra som är intresserade. Eftersom alla får höra summeringar av varje diskussion får de snabbt flera aspekter av ett tematiskt innehåll vilket sedan ger skrivlust om du kopplar detta till en uppgift.

cycle-engagementÖvningen kräver heller nästan ingen planering eller material och du behöver ofta inte heller flytta runt stolar/bord i klassrummet. Strukturen engagerar ALLA elever i samtal som de själva bidrar med innehåll till. Övningen är anpassningsbar och kan ta allt från någon minut till upp till tio minuter beroende på djupet i diskussionerna. Man kan även rotera hörnen för djupare diskussioner om du vill i samma tema och med detta förlängs övningen.

four_corners


Klassexempel

4 kommentarer

Lämna ett svar