Kommunicera: Engelska

Idag har vi testat strukturen kommunicera i en klass 3, halvklass med 12 elever. Vi arbetade med prepositioner i engelska. Först delade jag upp eleverna i 4 grupper. Jag tog upp en preposition (på svenska) åt gången på smartboarden och eleverna fick i en minut diskutera i sina smågrupper vad prepositionen hette på engelska. De skrev ned svaret på var sin mini-whiteboard och höll upp för mig och visade.

När vi rett ut vad alla prepositioner hette så delades rollerna ut: kommunikatör, aktiv lyssnare och observatörLyssnaren fick ett ark med en bild på och kommunikatören fick ett ark med samma bild, skillnaden var att kommunikatören hade färger på sin bild. Observatören fick anteckningsmaterial för att kunna skriva ner vad de pratade om. Observatören fick instruktionen att bara lyssna och skriva utan att prata för att sedan komma med feedback och feedforward.

20160503_161509

Dags att börja! Kommunikatören börjar berätta och förklara och lyssnaren ställer frågor, observatören skriver ner. Efter en liten stund bröt vi och bad observatören säga något de gjort bra och ge något tips. Exempel var ”Bra att du kontrollerade så att hon förstod” och ”du måste vara tydligare med om det är behind eller beside”. Sedan fortsatte kommunikatören och lyssnaren tills de blev klara. De fick då titta på sina bilder och jämföra och fundera på om de kunde berättat något mer. Observatören gav feedback och fokuserade på hur kommunikationen kunde bli bättre i framtiden.

20160503_103533

Nu var det dags att byta så att eleverna fick nya roller. Vi bytte då ark så att samma saker inte var färglagda. Denna gång gick det ännu bättre för kommunikatörerna som hade fått nya tips, och lyssnarna som ställde fler frågor.

20160503_103546.

Efter att eleverna provat på att vara olika roller bröt jag. Dags för utvärdering. Eleverna fick skriva ned en sak på sin mini-whiteboard som de tyckte fungerat bra under lektionen. Det kunde vara något de gjort själva, eller som de sett andra göra bra. Sedan använde vi oss av delnings-strukturen Berättaren som är en variant på Hitta en kompis och gick runt i klassrummet med en uppsträckt hand. När de mötte någon med uppsträckt hand gjorde de ”high five” med den och berättade det de skrivit för den personen. Vi gjorde så några gånger.

20160503_10472420160502_10353520160503_104746

I slutet av lektionen samlade vi våra tankar kring de olika rollerna. Eleverna fick samtala kring olika tips och idéer som de ville ge till någon som i framtiden skulle vara en observatör, kommunikatör eller aktiv lyssnare.

Tips till kommunikatör:
– Prata långsamt
– Prata tydligt
– Kontrollera att man förstått

Tips till aktiv lyssnare
– Fråga om du inte förstår
– Bli inte arg om du inte vet vad du ska måla
– Koncentrera dig
– Respektera kommunikatören

Tips till observatör
– Koncentrera dig på de i din grupp
– Skriv inte bara dåliga saker
– Prata inte och stör de andra

En kommentar

Lämna ett svar