Struktur: Inspireras

Har du elever som fastnar och låser sig i sina tankar? Kanske behöver dina elever inspireras och se olika typer av lösningsförslag? Vill du arbeta formativt i praktiken? För alla dessa frågor kan Sturktur: Inspireras användas för att utveckla elevernas tankar. I struktren ska eleverna påbörja en kreativ process, skapa, skriva ekller formulera tankar. Nästa steg är att synliggör det eleverna har gjort eller päbrjat för varandra – de ska inspireras. Eleverna får se olika elevers tankar, aspekter och lösningar. De blir inspirerade till nya tankar. Strukturen skapar en förståelse för att det inte alltid finns bara ett rätt svar och eleverna lär sig att förtydliga sina tankar inför andra. Eleverna utvecklar även en förtrogenhet för att dokumentera sina tankar, de får en mottagare vilket kan leda till motivation och meningsskapande. Strukturen bidrar till att lära eleverna hur de redovisar en egen lösning för en mottagare. Detta är en enormt viktig förmåga både i skolan och i livet!

  1. Läraren förser eleverna med lektionsinnehåll där det finns möjlighet för visuell representation eller produktion.
  2. Grupperna planerar sitt arbete och påbörjar uppgiften. Vid lämplig tid stoppar läraren arbetet.
  3. Grupperna går tillsammans runt i rummet och inspireras av de andra gruppernas påbörjade arbeten.
  4. Grupperna går tillbaka till sin plats. De diskuterar vad de inspirerats av och hur de ska fortsätta med sitt gemensamma arbete.

Pedagogen kan börja med att dela in eleverna i par om 2 eller grupper om ca 4 elever. Varje par/grupp kan få en egen whiteboard eller papper/uppgift (1 mini-wb per par). Berätta för eleverna att de kommer att ha begränsad tid på sig att arbeta med uppgiften. Målet är inte att de ska hinna klart på den korta tiden, utan att de ska påbörja en lösning eller text. Pedagogen förser eleverna med uppgiften som de ska arbeta med. Om pedagogen vill kan en timer användas. Bestäm en lämplig tid där minst 4-5 grupper har påbörjat uppgiften och hunnit ritat eller skriva något. Eleverna påbörjar uppgiften med stöd av varandra. Du kan använda dig av strukturer eller att de tillsammans ska lösa uppgiften i sin grupp. Efter lämplig tid stoppar pedagogen eleverna arbete. Eleverna kan lägga ifrån sig pennor och ställa sig upp bakom stolarna. Syftet är nu att de tillsammans med sin grupp ska gå runt i klassrummet och titta på de andra gruppernas lösningar och påbörjade uppgifter (matematik, texter, ord, bilder). De diskuterar vad som är bra med andras lösningar och får nya tips för sin egen lösning. Pedagogen kan fråga eleverna vilken lösning de förstod bäst, exempelvis genom att be dem att på 1-2-3 peka på den gruppen där lösningen var “tydlig” eller som de förstod bra. Några elever kan även få förklara varför de förstod just den lösningen. Slutligen får grupperna fortsätta med sin egen lösning med inspiration av andra. Du kan avsluta med att grupperna får dela med sig av sina lösningar efter övningen. Du kan även stärka lusten att sprida kunskaper inom grupperna med att använda dig av “no-hands-up” och slumpa ut frågor till de olika grupperna under diskussionerna. Du kan även använda dig av digitala verktyg som whiteboard.fi eller padlet.com tillsammans med en smartboard för att synliggöra elevernas olika lösningsförslag

Exempel: En klass arbetar med en gemensam problemlösning där de kan rita olika lösningsförslag på en miniwhiteboard. Pedagogen: “Ni får först i tystnad tänka kring problemet på tavlan. När jag säger till kan ni börja diskutera. Den som sitter närmast dörren är sekreterare i varje grupp”. Efter en stund börjar eleverna diskutera och sekreteraren skriver ner sin grupps lösning med tips från sin grupp. Pedagogen: “Stopp! Lägg ner pennorna! Nu ser jag att alla är igång. Jag vill att ni tittar igenom olika lösningsförslag i rummet och diskuterar vad som är lika eller olika mot er lösning. Se om ni kan inspireras av andra!” Grupperna går tillsammans runt i rummet och tittar på andra gruppers lösningsförslag. Vissa grupper är halvvägs kvar och vissa har påbörjat. Pedagogen: “Gå till er plats och diskutera vad ni lärt er av andra.” Grupperna diskuterar och funderar tillsammans. Pedagogen: “Fortsätt nu och ta inspiration av andra om ni vill. Ni har 10 minuter på er att vara klara!”


Klassexempel