Struktur: Vem är jag?

En struktur som är enkel att använda och rolig är Vem är jag? (eng. Who am I?). Denna struktur tränar elevernas kommunikativa förmåga och logiska tänkande. Elevernas uppgift är att lista ut vem de är, då de alla fått en hemlig identitet fastsatt på ryggen. Strukturen går att använda med olika innehåll och kan anpassas till alla åldrar.

Den hemliga identiteten kan vara en bild, ett tal, en person, ett ord, en plats eller en händelse. Läraren sätter fast dem på elevernas ryggar. Eleverna går sedan runt i klassrummet. När de möter en annan person ställer de en ja- eller nej-fråga för att försöka lista ut vem de är. “Är jag större än 100?” “Lever jag nu?” “Är jag i Europa?” Den andra personen ställer också en fråga. De fortsätter sedan gå runt tills de har frågat tillräckligt med frågor för att lista ut vem de är. För att se till att eleverna frågar olika personer och inte bara samma hela tiden kan man be eleverna skriva på kompisens lapp när de svarat på en fråga. På så vis kommer fler elever interagera med varandra.

Om det är speciella sorters frågor du vill att de ska träna på kan du som lärare förse eleverna med frågor. Detta kan du också göra vid behov till andraspråkselever som kan behöva extra stöttning. För att göra övningen svårare kan du också begränsa antalet frågor eleverna får ställa. Då måste de verkligen tänka efter på vilka frågor som kan hjälpa dem bäst. Du kan också göra övningen på tid.

question-mark-1020165_960_720


Klassexempel

Lämna ett svar