Inspireras: Matematik

Ibland kan man känna sig låst av att arbeta i matteboken. Ibland hoppar matteboken fram och tillbaka mellan olika områden och ibland känner man att man vill stanna lite extra vid ett område för att verkligen befästa kunskapen. Här nedan finner du ett exempel på hur vi arbetat med KL-strukturen Inspireras i matematik.

Under denna lektion delades eleverna upp i grupper om 3 barn. Jag förklarade att vi nu skulle arbeta med Inspireras för att få inspiration av varandra. Jag frågade om någon visste vad inspiration var. Eleverna fick prata kort med varandra och sedan fick de dela med sig till klassen. Här är några exempel som kom upp:

– När en författare ska skriva en bok behöver han inspiration, och då kan han gå ut och då kanske han ser några barn som leker, och då skriver han en bok om barn
– En konstnär behöver inspiration när han ska måla, då kan titta på naturen

Efter detta förklarade jag lektionsupplägget och därefter tog jag fram ett mattetal på smartboarden. Eleverna började samtala kring hur de skulle lösa uppgiften och efter en minut ringde klockan. Eleverna fick ställa sig upp och sedan börja cirkulera till de andra gruppernas lösningar.

Eleverna går runt och inspekterar de andra gruppernas lösningar:

20150826_092620

Foto: Lisa Westman

Olika elevlösningar på samma problem:

20151006_08475820151006_084809

20151006_084840

Efter att eleverna cirkulerat och tittat på de andra gruppernas lösningar ställde jag frågan: Vilken grupp hade den lösning som gjorde att du förstod bäst? Peka på den gruppen. Eleverna pekade på olika grupper. Jag valde ut några olika elever som fick motivera sitt val av grupp. Efter att de gjort detta fick de tid att lösa klart sin uppgift i grupperna.

Sedan körde jag en ny uppgift som de skulle lösa. Denna gång en problemlösning. Samma procedur, börja samtala kring uppgiften (denna gång fick de två minuter för att de skulle hinna läsa uppgiften) och påbörja en lösning. Därefter cirkulerade grupperna i klassen och fick inspiration av varandras lösningar. Återigen bad jag dem peka på den lösning de tyckte var tydlig. De fick sedan göra klart sina egna lösningar innan vi lyfte olika sätt att lösa uppgiften på i helklass. Fokus under lektionen var på att lyfta olika slags lösningar på samma problem och på att förklara så tydligt som möjligt hur man gjorde.

Ett exempel på hur eleverna visar hur de tänkt i problemlösning:

20150909_093821

2 kommentarer

Lämna ett svar