Struktur: Hör vi ihop?

“Hör vi ihop?” kallas på engelska ofta för Find the rule. Strukturen går ut på att försöka hitta kompisar i klassen som har samma som du själv har. Detta samma kan vara precis vad som helst som ni arbetar med i klassen. Det kan handla om uppdelning av tal, samma ordklass, bild+begynnelsebokstav, begrepp/bilder inom samma tema, isärklippta bilder eller något helt annat. Eleverna ska alltså identifiera det gemensamma och dela upp sig i grupper utefter det. Strukturen kan till exempel användas för att utveckla och befästa kunskaper, göra kopplingar eller för att skapa intresse inför ett område. Det är bra om innehållet i strukturen har en koppling till det ni arbetar med så att det blir meningsfullt för eleverna och ni kan arbeta vidare med det efter strukturen.

  1. Alla elever får var sitt kort. De får titta på det själva först och försöka lista ut vad de har.
  2. Eleverna får sedan visa det de har för kompisen som sitter bredvid och berätta hur de tänkt. Detta för att försäkra sig om att de vet vad de har och att de tolkat uppgiften rätt.
  3. Eleverna går sedan omkring i klassrummet och beskriver vad de har på sin bild eller ställer frågor till varandra för att lista ut om de hör ihop. De får inte visa bilden utan ska beskriva med ord.
  4. När alla grupper har hittat varandra får eleverna fundera kring sitt gemensamma – varför ska just de vara tillsammans? Grupperna får sedan berätta detta för klassen.
  5. Beroende på vad innehållet har varit kan ni avsluta t.ex. med att skriva ner fler möjligheter (t.ex. fler tal med samma svar, fler ord på bokstaven, fler ord i ordklassen) på miniwhiteboards eller post-its, eller gå vidare med ämnesområdet (om ni tillexempel har kategoriserat djurarter).
  6. Sammanfatta lärdomar tillsammans.

Detta är en enkel och populär övning bland elever, som de gärna vill göra igen. Den är tacksam att göra med många olika uppgifter och olika innehåll. Den skapar aktivitet och engagemang och är enkel att anpassa till elevers olika nivåer. Tips! Om någon elev är extra osäker kan de även gå runt två och två.

Exempel: Eleverna får var sin bit av en bild. De funderar på vad de har på sin bild och berättar detta för sin axelkompis. Adam: “Jag har något som ser ut som stora stenar och kanske lite gräs…?” Ida: “Jag har vatten och något brunt, jag undrar vad det är.” Adam: “Kanske en båt? Eller en bit av ett djur?” Eleverna ställer sig upp, sträcker upp en hand och går fram till en kompis med uppsträckt hand. De gör high five och börjar förklara för varandra vad de har på sina bilder. De går runt så tills de hittar alla delar och har en fullständig bild tillsammans. Adam har med sin grupp en bild på en fornlämning, Ida har med sin grupp en bild på ett gammalt skepp på havet. De funderar tillsammans på vad de tror att bilden betyder, innan läraren presenterar nästa temaområde.

Klassexempel