Struktur: PPT – Par På Tid

Par på tid kan du använda varje dag i din undervisning om du vill. Pedagoger som använt EPA beskriver att det trots påminnelser och spännande frågor inte riktigt givit den effekt de vill ha i sin grupp. Vissa elever för bra samtal medan andra tar för mycket av samtalstiden och vissa elever blir passiva. Här kan Par på tid hjälpa att fördela talutrymmet jämnt och även träna på att ha korta fokuserade samtal. Par på tid passar väl när du vill ha fokus i samtalen och där eleverna ska berätta om sina tankar för varandra om ett innehåll. Att samtalen är på tid kan leda till att eleverna blir engagerade och tränar dem att hålla en röd tråd i sina samtal. De vet vad de ska prata om, när de ska börja och när de ska sluta.

  1. Pedagogen delar upp klassen i par
  2. Eleverna får en fråga av öppen karaktär Exempelvis: Vad tänkte du på när vi såg filmen?
  3. Ge tanketid och gärna möjlighet för anteckning
  4. Pedagogen eller paret avgör vem som börjar dela sina tankar.
  5. Pedagogen startar en timer eller påminner om tiden
  6. Eleverna växlar vem som samtalar
  7. Pedagogen styr hur paren ska dela sina tankar med andra.

Strukturen inleds med en fråga kring ett innehåll, gärna av öppen karaktär med en personlig koppling till elevens förståelse och upplevelsevärld. Nästa steg är att ge tanketid för alla elever. Eleverna kan skriva anteckningar inför sitt samtal och pedagogen kan peka på frågan för att skapa fokus. Därefter vänder sig eleverna mot varandra. Du kan utse vem som börjar samtala och även påminna om vad den elev som lyssnar ska göra. Om du vill kan en timer användas eller så påminner du om tiden som ges. Vanligtvis brukar 30-90s räcka för ett kortare fokuserat samtal. När båda har fått samtala kan de tacka varandra för sina tankar. Läraren kan lyfta något eleverna pratat om, paren kan dela tankar med ett nytt par eller så kan läraren slumpmässigt välja ut några elever som får dela sina gemensamma tankar inför gruppen. Har alla elever dator/ipad kan du använda dig av padlet.com eller whiteboard.fi för att sammanfatta samtal från alla par på projektor/smartboard. Vill du läsa om flera olika sätt att bedriva samtal på? Läs här!

Exempel: En klass arbetar med begreppet demokrati. Efter att ha sett en serie av korta filmer kallad “Diktaturen” får de frågan: Vad är skillnaden av det vi såg nu mot demokrati som vi diskuterat tidigare?” Eleverna ges två minuters tanketid och får anteckna sina tankar på miniwhiteboards. Efter två minuter säger läraren: “Jag vill att den som sitter närmast fönstret ska börja dela sina tankar. Du som ska lyssna: Visa att du lyssnar genom att luta dig mot den som talar, nicka och ställ gärna en fråga.” Läraren: “Den som samtalar får 90s på sig. Varsågoda!” Ali och Sofia är ett par och Ali börjar dela sina tankar. De växlar sedan efter 90s på lärarens signal. Läraren: “Nu har ni båda samtalat och delat era tankar. Vad kan ni nu om diktatur och demokrati? Någon som vill dela en tanke?

Varför använda Par på tid eller parsamtal mellan elever? samma tid som en lärare kan dela ut 2-3 frågor med vanlig handuppräckning kan en lärare som använder Par på tid ha gett alla elever chans att både svara och lyssna på ett svar. Med vanlig handuppräckning skulle det ta en hel lektion att få varje elev i klassen att dela sina idéer med varandra. För varje gång du använder ett parsamtal i två minuter ger det en minut samtalstid för varje elev. Det är lika mycket muntlig produktion som enligt forskning traditionell undervisning med handuppräckning ger per elev i en hel timme!

PPT1200
Grafik: Martin Silfvast

Klassexempel