Hör vi ihop?: Matematik

I matematiken har vi använt strukturen Hör vi ihop? för att dela upp tal. Varje elev fick ett tal, t.ex. 2×30. De fick först själva fundera på vad svaret blev. Innan de fick börja gå runt i rummet visade de för kompisen bredvid för att dubbelkolla. Nu var de redo att leta upp dem som de hörde ihop med! De vandrade runt i klassrummet och frågade varandra vad de hade på sina kort. När de hittat alla sina kompisar fick de en miniwhiteboard att skriva fler sätt att dela upp deras tal på. Eleverna blev väldigt aktiva och engagerade. Vi lyfte sedan några lösningar i helklass. Detta är en övning de gärna och ofta gör igen.

Dela upp tal: MALL

En kommentar

Lämna ett svar