Strategi: Fråga, pausa, nedslag & studs

Vill du variera vanlig handuppräckning? Gillar du EPA och Par På Tid? Att arbeta elevaktivt och med Kooperativt Lärande kräver ofta att man växlar olika strukturer för att motivera eleverna med nya strukturer och frågekonstellationer. Olika strukturer vid frågor ger motiverade elever och samtalen får ett större djup. Vid traditionell handuppräckning kan du använda Fråga, pausa, nedslag och studs för att engagera eleverna då de blir på helspänn efter att en elev svarat; de lyssnar intensivt för att själva göra sig beredd på vem som får frågan härnäst. Strategin skapar ett flöde i samtal i en större grupp och lägger över ansvar på eleverna att strukturera samtalen i klassen med intressanta tankar och funderingar. Strategin kan användas varje dag i undervisningen!

På engelska kallas denna strategi för pose, paus, pounce & bounce. Använd dig gärna av “no hands upp”! Du kan drar ett namn med glasspinnar, peka med handen sökande i klassrummet på en eleveller använder dig av slumpnamnsgeneratorn i smart notebook eller denna .

  1. Du ställer en Fråga av öppen karaktär och söker med blicken i gruppen intensivt!
  2. Du ger en Paus. Ge minst 15s tanketid! Rör dig gärna runt i rummet och/eller modella att “tänka” för yngre elever!
  3. Nedslag! Du väljer ut en elev, gärna slumpmässigt!
  4. Eleven svarar på frågan eller säger pass. Vid pass snabbt nytt namn!
  5. Du säger: Studs! Eleven vänder sig ut i rummet och säger ett namn på någon i klassen. “Vilka tankar fick du när du hörde mitt svar?
  6. Ny tanke eller fundering hos den nya eleven… Studs! Eleven vänder sig ut i rummet och säger ett namn. “Har du en ny tanke om detta?”
  7. Avbryt vid 1-3 studsar eller när du känner att frågan är besvarad!

Varför använda Fråga, pausa, nedslag och studs? Den håller engagemanget uppe vid diskussioner och eleverna tycker det är roligt sätt att dela svar och tankar i klassen. Eleverna får använda sig av metakognition i sina studsar; svar och tankar som tidigare inte kommit fram får plats. Du ger även ut mer tanketid att formulera ett svar en generellt ges vid handuppräckning. Eleverna lyssnar även mer aktivt på alla svar i klassen. Det är en struktur för att skapa ett välfungerande samtalsklimat i klassrummet. Eleverna lär sig även att söka andra aspekter av ett svar och fråga andra omkring sig vad de tycker och utvecklar elevernas analytiska förmåga.


Klassexempel

3 kommentarer

Lämna ett svar