Struktur: Inre-yttre cirkel

Strukturen inre yttre cirkel tränar förmågan att samarbeta i olika par. I strukturen är alla elever engagerade samtidigt i samtal och eleverna får träna att snabbt byta partner och anpassa sig för nya situationer. Strukturen är lätt att planera och eleverna är själva ansvarig för undervisningen och samtalen i paren. En riktigt rolig övning där du som lärare stolt ser hela din grupp engagerad i samma övning där alla är aktiva deltagare, lärspridare och samtalspartners!

  1. Du delar upp klassen i två grupper.
  2. Hälften av eleverna ombeds att stå i den inre cirkeln skuldra vid skuldra vänd ut ur cirkeln. Den andra hälften  ombeds att stå i en yttre cirkel runt den inre så att de ser in mot cirkeln i mitten.
  3. Eleverna i den yttre cirkeln står så att par bildas med en elev i den inre cirkeln.
  4. Läraren ställer en frågar/ delar ut frågekort/använder material som elevklocka för träning av tid.
  5. Läraren bestämmer att antingen den inre cirkeln eller yttre cirkel svara på frågan till den som står vänd mot dig.
  6. En elev svarar på frågan, den andra lyssnar och kommer sedan med feedback på svaret. ”Det du sa fick mig att tänka på…” eller ”jag tänkte också att…”
  7. Läraren ställer sedan en annan fråga och berättar vem som ska kommer att svara
  8. Yttre eller inre cirkeln roterar medsols/motsols
  9. Ny fråga… cirklarna flytta igen och så vidare …

Vi har använt denna med elevklockor i matematik, med frågor kopplade till en berättelse och med problemlösning i matematik. Du väljer innehållet! Eleverna får med detta träna på att bli par med halva klassen och med det tränas eleverna till att föra samtal och fungera i arbetspar.

diagram-rotating-circles


Klassexempel

 

18 kommentarer

Kommentera