Viktigt att tänka på

Nu när du kommit igång med kooperativt lärande (KL) vill vi ge dig ett par tips och råd. Tänk på att KL är nytt både för dig som pedagog och för eleverna, så det krävs tålamod och tid. Det kommer att ta ett tag innan du och eleverna finner er i den nya klassrumssituationen. I en traditionell klassrumsundervisning äger läraren större delen av samtalsutrymmet och endast en elev åt gången svarar på frågor. I KL vänds detta upp och ner då det är eleverna själva som tar det mesta av talutrymmet.

I början kan därför eleverna vara ovana med diskussionerna och ovana med att läraren inte är mottagare för alla samtal. De kanske vill att du lyssnar på just dem när de pratar, istället för att fokusera på varandra. Detta är en process som tar tid. Tänk också på att jobba relationsskapande i klassen och stötta positiva relationer elever emellan. Synliggör och uppmuntra samarbeten som går bra och diskutera gärna i par hur detta ska se ut.

KL kräver också att du som lärare är aktiv i början för att stötta eleverna in i det nya tänket. När du använder de olika strukturerna är det viktigt att du inte bara skriver ut mallar och ger till barnen och förväntar dig att de ska klara allt på egen hand. Vi behöver finnas där och handleda och vara med tills eleverna kan ta mer ansvar över samarbetet. Ge också eleverna tanketid, stressa inte igenom övningarna. Eleverna måste få en chans att formulera sina tankar så att de sedan kan dela dessa vid diskussionen.

Här nedan kommer några tips. Vi kommer att lägga upp fler tips framöver och gå in djupare på några av punkterna i framtida inlägg.

  • Hjälp eleverna att förstå att vi arbetar tillsammans och inte mot varandra. Detta kan du göra genom att formulera gruppmål istället för att fokusera på individuella prestationer, och uppmuntra positiva beteenden mellan eleverna.
  • Börja testa KL i mindre grupper eller halvklasser. Modellera gärna strukturerna för eleverna så de får se hur ett bra samarbete respektive ett mindre bra samarbete kan se ut.
  • Testa samma sak flera gånger – ofta går det bättre och bättre varje gång.
  • Träna på att ge och ta feedback – börja alltid med det positiva!
  • Bli inte rädd när ljudnivån blir högre – de ska prata! Men träna på att hålla ljudnivån behaglig.
  • Ta hjälp av kollegor! Varför inte pröva en struktur och sen utvärdera tillsammans?
  • Våga testa! Det kommer att vara pratigt och kanske lite kaos i början – det är okej!

Och det viktigaste av allt: Ge inte upp efter bara några försök! Det tar tid, men fördelarna börjar synas nästan på en gång! Elevernas kunskaper och deras sociala förmåga utvecklas otroligt. Det fungerar också mycket bra med nyanlända elever, andraspråkselever och elever med olika sociala svårigheter. Så kör på och våga KL!

Lycka till!

4 kommentarer

Lämna ett svar