Huvuden ihop: Rymden

Den här veckan har vi slagit våra huvuden ihop! Inte på riktigt förstås. Att slå sina huvuden ihop betyder att tänka tillsammans. Vi tänkte tillsammans om rymden. Vi använde oss av strukturen Huvuden ihop!. Eleverna var uppdelade i grupper om 3 eller 4. De satt runt ett bord tillsammans med en miniwhiteboard och en penna mellan sig. Nr 1 började att vara skrivare. Jag ställde en fråga om rymden till dem, t.ex. “Varför ser det ut som att solen är större än stjärnorna?” och “Skriv ner en likhet och en skillnad mellan Jupiter och Saturnus”. Sedan sa jag “Huvuden ihop!” varpå eleverna flyttade så nära varandra de kunde och viskade tillsammans. När gruppen enats om ett svar skrev skrivaren ner det. Ett nummer från varje grupp fick sedan dela med sig av vad gruppen diskuterat i helklass. Inför nästa fråga bytte grupperna skrivare. Detta var ett otroligt bra och engagerande sätt att repetera kunskap. Eleverna var aktiva och fick många möjligheter att visa sin kunskap om rymden. De lärde också av varandra när de diskuterade i grupperna och när olika grupper förklarade på olika sätt.

Lämna ett svar