Struktur: Huvuden ihop!

Grunden i kooperativt lärande är att vi tänker tillsammans. I strukturen Huvuden ihop! gör vi precis det – vi slår våra kloka huvuden ihop och tänker tillsammans. 

  1. Dela in eleverna i grupper om 3-4. Numrera eleverna.
  2. Ge en öppen fråga.
  3. Säg: Huvuden ihop!
  4. Eleverna lutar sig mot varandra och viskar till varandra vad de tror att lösningen/svaret är. När de är klara lutar de sig tillbaka på stolarna igen.
  5. Säg ett nummer och låt det numret från varje grupp dela gruppens tankar med resten av klassen.
  6. Ställ en ny fråga. Denna gång blir det ett annat nummer som får berätta om gruppens tankar.

Denna struktur kan även göras med en skrivare. Då byter ni skrivare efter varje fråga.

I denna struktur delar eleverna med sig av sin kunskap. Alla får chans att vara aktiva och delta i diskussionen. Vem som helst kan få presentera gruppens tankar, vilket gör att medlemmarna i gruppen ser till att alla kan förklara hur de tänkt. Denna struktur går att använda med allt möjligt innehåll. Den lämpar sig till exempel bra för repetition av kunskap, sammanfattning av texter samt för att diskutera kring sociala frågor.

Huvuden ihop! tränar öppen och mångsidig interaktion mellan eleverna. De tränar på att hålla ögonkontakt och ha närhet till varandra när de samtalar, vilket är en förutsättning för KL. Övningen stärker VI-känslan i gruppen och hjälper till att skapa en gruppidentitet inför andra övningar. Det är en bra övning att använda för att förbereda för mer krävande övningar när det gäller samarbete.


Klassexempel

25 kommentarer

Kommentera