Struktur: Mina ord, dina ord

Strukturen Mina ord, dina ord är en utmärkt övning för att dela kunskaper i en grupp. Den är enkel att följa och planera, alla eleverna är delaktiga i samtal och lär sig av varandra. Strukturen använder sig av alla de förutsättningar som behövs vid Kooperativt Lärande och tränar på att hålla mångsidig och öppen interaktion mellan elever. Strukturen kan användas i alla ämnen och lämpar sig utmärkt som brainstorming, för att skapa gemensamma begreppskartor, utvärdera förförståelsen inför nytt arbetsområde, ge ord till berättande texter och mycket annat!

Strukturen går att göras både individuellt och i par. Eleverna kan skriva på ett papper, på en miniwhiteboard eller digitalt.

Berätta för eleverna att syftet inte är att de ska komma på jättemånga ord själva, utan att de ska få stötta varandra att hitta många ord. Även om de inte kommer på något alls kommer de snart få stöd av klasskamraterna!

Mina ord - exempel
 1. Eleverna tänker enskilt eller i par kring ett tema och skriver ner några ord de tänker på under rubriken “Mina ord”.
 2. Eleverna går runt i rummet och hittar en kompis.
 3. Eleverna frågar varandra “Vad har du skrivit för ord?” och jämför sina listor.
 4. Eleverna tar ett ord från kompisen som de själva inte har och skriver det under rubriken “Dina ord”.
 5. De tackar varandra och letar efter en ny kompis.
 6. När läraren bryter eller när de känner att de har tillräckligt med ord går de och sätter sig.

Efteråt kan eleverna få visa sina listor för sin lärkompis eller lärgrupp för att se hur många ord de nu har tillsammans. Orden kan sedan användas i nästa uppgift kring innehållet, exempelvis att skriva en gemensam eller enskild text, göra en plansch, välja ut begrepp de vill undersöka djupare, eller träna på att sammanfatta kunskaper.

Vid behov kan bilder användas som stöd vid elevernas eget tänkande. Någon elev kanske behöver titta på första gången, eller sitta ner menad klasskamraterna kommer fram till dem, eller gå med en kompis. Ge stöd när det behövs!

Strukturen är enkel, givande och leder till att kunskaper delas i en grupp. Eleverna får nya perspektiv och ord som de själva kanske inte tänkt på. Vi synliggör att vi kan mer tillsammans. Ofta känner eleverna direkt efteråt att strukturen gav något.

Strukturen är enkel att anpassa för olika åldrar då du fyller den med just det innehåll du vill. För yngre elever eller första gången ni använder strukturen kan själva delningen begränsas – kanske att de bara delar med 3 personer eller med personerna som sitter närmast. Strukturen Inre-yttre-cirkel kan också användas för att strukturera delningen. För äldre elever kan spalterna delas upp i underrubriker. Testa flera gånger så att eleverna lär sig hur den fungerar och ni hittar vad som passar er. Användningsområdena är flera:

 • Brainstorm för att få fram idéer till ett projekt eller till en gemensam saga
 • Förbereda elever inför eget skrivande
 • Kartlägga förkunskaper
 • Utvärdera ett kunskapsområde
 • Skapa en begrepsskarta

Mallförslag

Exempel: Efter att eleverna sett en film om plast i havet får de skriva ner ord och begrepp de tycker är viktiga för att förstå ämnet. De går runt i rummet och samlar på sig fler ord från sina klasskamrater. De återgår sedan till sin lärgrupp där de diskuterar vad de lärt sig med hjälp av begreppen.

Exempel: En årskurs 8 ska snart skriva en egen text där de resonerar kring demokrati och diktatur. För att stötta varandra inför skrivandet får de enskilt skriva ner några viktiga begrepp. De går sedan runt i klassrummet och samlar på sig fler begrepp. I lärgrupperna samtalar de om begreppen på listorna innan de sätter igång att skriva sin egna text.

Exempel: Klassen lär sig om kroppen. För att väcka nyfikenhet och sätta igång tankarna krign detta ämne får eleverna skriva ner ord på kroppsdelar de kan. De går sedan runt i rummet och samlar på sig fler kroppssdelar påm sin lista. Klassen hjälps sedan åt att sätta ut alla krpoppsdelar de an på en stor ritat kropp. Under temats gång fylls kroppen på med fler ord och mer kunskap.

Exempel: Eleverna skriver ner olika tal som har summan 100. De går sedan runt i rummet och samlar på sig andra tal med summan 100 från sina klasskamrater. Som avslutning sätter de sig i grupper och funderar på hur många olika räknesätt de fått med och om de fått några nya tankar. Spännande tankar och lärdomar lyfts i helklass.


Klassexempel

20 kommentarer

Lämna ett svar