Struktur: Mina ord, dina ord

Strukturen Mina ord, dina ord är en utmärkt övning för att påbörja kunskapsdelning i en grupp. Den är enkel att följa och planera, alla eleverna är delaktiga i samtal och lär sig av varandra. Strukturen använder sig av alla de förutsättningar som behövs vid Kooperativt Lärande och tränar på att hålla mångsidig och öppen interaktion mellan elever. Strukturen kan användas i alla ämnen och lämpar sig utmärkt som brainstorming, för att skapa gemensamma begreppskartor, utvärdera förförståelsen inför nytt arbetsområde, ge ord till berättande texter och mycket annat!

Strukturen går att göras både individuellt och i par. Eleverna kan skriva på ett papper eller på en miniwhiteboard.

Mina ord - exempelDel 1: Mina ord

  • Börja med en EPA eller PPT om det valda ämnesområdet för att sätta igång deras tankar och ge idéer.
  • Dela ut listan med Mina ord, Dina ord till par eller individuellt.
  • Instruera eleverna att de ska hålla sig till enskilda ord eller en kort mening. Ex. om en groda; ben, hoppar, grön, lever nära vatten
  • Ge en viss tid till skrivandet beroende på elevernas ålder. De som är snabba kan skriva fler ord. Stötta de som behöver hjälp.

Del 2: Dina ord

När paret eller eleven har skrivit sin lista används någon struktur för att dela med sig av sina kunskaper:

  •  BerättarenAlla i klassen går runt i rummet för leta att upp en annan klasskamrat eller par. De gör en hälsning och jämför sin lista med Mina ord. De ord som är gemensamma hoppar de över och beskriver kort de ord som den andra inte har. Ett av dem förs över i spalten ”Dina ord”. När båda eleverna/paren fått ett nytt ord tackar de varandra för samarbetet och rör sig vidare i rummet för att hitta fler ord från andra. De signalerar att de är lediga med att sträcka upp handen i luften.
  • Inre-yttre cirkel: Eleverna delar med sig av sina ord med hjälp av strukturen Inre-yttre cirkel. Detta är snabbt och tidseffektivt då eleverna cirkulerar på en given signal och direkt har en ny partner att dela ord med.

Övningen är enkel, rolig och leder till att kunskaper delas i en grupp. Den är även enkel att anpassa för olika åldrar då du fyller den med just det innehåll du vill. För äldre elever kan du även dela upp spalterna i underrubriker. Användningsområdena är flera:

  • Brainstorm för att få fram idéer till ett projekt eller till en gemensam saga
  • Kartlägga förkunskaper
  • Utvärdera ett kunskapsområde
  • Skapa en begrepsskarta

Mallförslag


Klassexempel

20 kommentarer

Lämna ett svar