Struktur: Turas om

När vi börjar arbeta med kooperativt lärande börjar vi ofta i paret. I ett par är det enklare för pedagogen att strukturera uppgiften på ett sätt så att båda behövs. Turas om är en enkel struktur som kan användas för att stärka lärandet i alla möjliga situationer – det enda som behövs är ett innehåll som vi kan turas om kring!I Turas om får eleverna växeldra kring ett innehåll. De får då möjlighet att stötta varandra att förstå samtidigt som de uppmuntrar varandra och håller motivationen uppe.

  1. Dela upp klassen i par.
  2. Dela ut material till varje par.
  3. Ge instruktioner kring hur eleverna ska turas om kring materialet. DU kan exempelvis visa med hjälp av en elev.
  4. Ge instruktion kring vem som ska börja med vilken roll (t.ex. den med längst hår, den som är äldst) och hur ofta de ska turas om (t.ex. efter varje uppgift, efter 2 minuter, när läraren säger till).
  5. Eleverna påbörjar arbetet.
  6. Läraren går runt och observerar och ger stöd vid behov.
  7. Läraren bryter arbetet vid lämpligt tillfälle.
  8. Eleverna tackar varandra för samarbetet.

Exempel 1

Efter en genomgång om multiplikation får eleverna turas om. Läraren säger: “Se till att båda två förstår hur man tänker innan ni arbetar i matteboken. Förklara och hjälp varandra!” En elev i paret bygger ett multiplikationstal med konkret material och berättar högt hur de tänker: “Jag lägger tre högar med fyra i varje. Då blir det tre gånger fyra.” Den andra eleven skriver ner talet med siffror och räknar ut. De byter sedan roller. När de räknat en stund och känner sig säkra arbetar de enskilt i matteboken.

Exempel 2

På idrotten ska eleverna genomföra olika stationer med styrketräning. De delas in i par och får instruktionen att en elev utför stationen och den andra hejar på och uppmuntrar, sen turas de om. Båda ska genomföra stationen två gånger innan de går vidare till nästa.

Exempel 3

Eleverna får en text att läsa. En elev i paret läser ett stycke. Den andra eleven är sekreterare och skriver ner viktiga ord den hör. De byter roller efter varje stycke. När de läst hela texten hjälps de åt att sammanfatta texten med hjälp av orden de skrivit ner.

Video

turasom1200
Grafik: Martin Silfvast

20 kommentarer

Lämna ett svar