Struktur: Turas om

Denna struktur kan du använda varje dag i din undervisning! När du använt dig av EPA ett tag eller Par På Tid så är denna ett effektivt sätt att skapa variation så att eleverna alltid är på tårna! Strukturen uppfyller alla förutsättningar och grundprinciperna inom KL. Struktur: Turas om används vid mer fördjupade samtal eller uppgifter där du kan växla roller i ett par flera gånger. En kombination av EPA, Par På Tid, Turas om och Fråga, pausa, nedslag & studs ger en större bredd när du ställer intressanta frågor eller arbetar med paruppgifter och gör dig till en samtalsledare på hög nivå!

Strukturen kan påbörjas precis som EPA med en fråga eller tanke, eller med minst två uppgifter (på tavlan eller via uppgiftspapper). Ge gärna eleverna individuell tanketid!

  1. Du delar upp klassen i lärpar 2och2.
  2. Du ge en fråga av öppen karaktär, exempelvis: Vad lärde du dig av att den här filmen vi såg? På vilka olika sätt kan man börja en berättande text? Hur kan man ta reda på vad en ekorre äter? På vilka sätt är frön olika och hur skiljer de sig från varandra? Tror du att en spindel kan döda en orm och i så fall hur? Hur kan man se att en rektangel har parallella sidor? Du kan även ge uppgifter att turas om med (se videon under) där de kommer turas om att svara.
  3. Du säger ”Turas om”. Använd en strategi för vem som börjar samtalet eller arbetet i paret, t.ex. personen till höger eller personen som är äldst.
  4. En elev påbörjar samtalet eller löser uppgiften, den andra lyssnar och ger stöd, uppmuntran och beröm.
  5. Efter en stund växlar de roller på signal av dig eller vald själva – de turas om. Vid samtal kan den andra ta idéer från den första och bygga vidare eller vid uppgifter göra nästa uppgift.
  6. Efter de turats om kan eleverna tacka varandra för samarbetet!
  7. Du kan asvluta med att slumpmässigt välja ut några par som lyfter sina svar till klassen. Har alla elever dator/ipad kan du använda dig av padlet.com eller whiteboard.fi för att sammanfatta samtal eller uppgiftssvar från alla par på projektor/smartboard. Du kan även be paret jämföra svar från ett annat par.

Video

Varianter…

Du kan använda dig av tanken bakom Turas om i massor av olika kontexter. Inom matematik kan en elev vara ”Tänkare” arbeta med praktiskt material och whiteboard och  medan den andra är ”Uppmuntrare” som antecknar i bådas matematikböcker och läser uppgiften. De växlar dessa roller flera gånger om! Samma gäller att skriva svar i övningsuppgifter; En är ”Skrivare” och antecknar gruppens svar och den andra är ”Läsare” och funderar och ger olika förslag på svar. Växla roller! Denna variant kallas ofta ”Kloka pennan” inom KL.

Varför strukturer som Turas om, Par På tid eller EPA?

På samma tid som en lärare som arbetar traditionellt kan dela ut 2-3 frågor med vanlig handuppräckning kan en lärare som använder Kooperativt Lärande använda sig av t ex Par på tid ha gett alla elever chans att svara och lyssna på svaret till frågan. Med vanlig handuppräckning skulle det ta en hel lektion att få varje elev i klassen att dela sina idéer för det som bara kräver en minut genom Kooperativt Lärande! För varje gång du använder Turas om i två minuter ger det en minut samtalstid för varje elev. Det är lika mycket muntlig produktion som enligt forskning traditionell undervisning ger per elev i en hel timme!

turasom1200

Grafik: Martin Silfvast

 

20 kommentarer

Kommentera