Mina ord, dina ord: NO/Teknik

Vi har testat strukturen Mina ord, dina ord i teknik. Just denna lektion gjorde jag i en helklass med 23 elever. Just nu så arbetar vi med robotar och kommer då osökt in på andra uppfinningar och elektricitet. Vi började lektionen med att jag som lärare visade en bild på en hiss för eleverna. Jag körde strukturen EPA och ställde sedan frågan “Varför uppfann man hissen”?  Flera olika förslag som “Det är bra om man har ett barn och en barnvagn och ska ta sig upp”, “Vissa hus är höga och då blir det många trappor”, “Det är bra om man är trött och inte orkar” och “Om man sitter i rullstol behöver man en hiss för att kunna ta sig upp”. Vi diskuterade förslagen och kom fram till att hissen kan hjälpa människan på olika sätt. Sedan ställde jag frågan “Vilka fler uppfinningar hjälper människan?”. Eleverna fick skriva ned 3-4 stycken på en mini-whiteboard och sedan cirkulera i klassrummet och komplettera sin lista med nya förslag.

20160510_125126

Efter ca 5-10 minuter stoppade jag eleverna och bad dem sätta sig på sina platser. Eleverna fick då tillsammans med kompisen som satt bredvid välja ut de 2 viktigaste uppfinningarna de samlat på sig. Därefter fick varje par komma fram till smartboarden och skriva upp sina 2 förslag och motivera för resten av klassen varför de tyckte att just dessa två var de viktigaste.

20160510_125113

När alla par fått presentera sina förslag kontrollerade vi svaren och försökte hitta vilken av svaren som det fanns flest av (flera grupper hade valt samma förslag). I och med detta fick vi in statistik i övningen också.

Lämna ett svar