Runda bordet: Gruppstärkande

När vi arbetar med kooperativt lärande (KL) är det viktigt att jobba med att stärka gruppen och ge stöd i hur man samarbetar med andra. Det är inte alltid självklart för våra elever att man talar lugnt till varandra och hjälper varandra i en grupp. Wendy Jolliffe skriver i sin bok Cooperative Learning in the Classroom (2007) att elever behöver stöd och träning i relationer och hjälp med att utveckla de förmågor som behövs för att arbeta i grupp. Efter en gruppövning häromdagen som i flera grupper ledde till att eleverna blev ledsna och inte lyssnade på varandra kände jag att vi behövde lägga lite extra tid på att träna just hur man samarbetar på ett givande sätt. Jag valde att fokusera på de två saker som främst hade saknats förra gången:

  • att tänka positivt och säga snälla saker till varandra
  • att vara okej med att inte bestämma allting själv

För att träna på dessa saker använde vi oss av fyra olika kooperativa strukturer.

Vi började med att göra en social version av berättaren. Eleverna fick gå runt i klassrummet till musik. När de mötte på någon annan skulle de hälsa på den personen genom att göra en high five och säga godmorgon. Eleverna fick instruktionen att försöka göra den de mötte glad genom sitt sätt att hälsa. Efter en liten stund stoppade jag musiken och gav en ny instruktion – nu skulle de hälsa med lillfingerkrok! Ytterligare två sätt att hälsa på hann vi med – armbåge mot armbåge och skaka hand plus “staring contest” i fem sekunder. Denna övning gjorde att eleverna vaknade till och slappnade av då den ledde till flera skratt och glada miner.

I nästa övning tränade vi på att säga JA! Ibland när en i gruppen ger ett förslag eller skriver något så kanske man inte håller med. Då är det viktigt att tänka på att möta personen med något positivt först och inte blir sur eller arg och sucka eller göra miner. Du kan säga att du inte håller med, men på ett trevligt och lugnt sätt. Vi tränade på detta genom att använda strukturen Inre-yttre cirkel. Eleverna ställde sig i två cirklar vända mot varandra så att de bildade par. De fick varsin lapp med tre tokiga meningar, t.ex. “Solen är blå” och “Zlatan är min lärare”. Ena cirkeln fick börja med att säga en mening och den andra cirkeln var tvungna att svara JA! Sedan roterade vi och den andra cirkeln fick fråga. Svaret skulle alltid vara ett glatt JA! Det var en väldigt rolig övning som eleverna uppskattade. Den gav eleverna möjlighet att uppleva hur ett positivt svar kändes i kroppen vilket satte en positiv spinn på resten av lektionen.

Nu var det dags att träna på att inte bestämma allt själv. Det gjorde vi genom att göra strukturen Runda bordet. Eleverna satt i grupper om 3 eller 4. De fick var sitt papper och penna. Tillsammans skulle vi nu skriva sagor. Vi skulle bara skriva en mening i taget, och sedan skicka vidare pappret till nästa person. Den personen fick läsa vad som stod och sen lägga till en egen mening. Så fortsatte vi tills alla sagorna var klara. Fokus låg på att skriva en mening och sedan släppa sagan utan att bli arg om den inte blev som du själv tänkt. Du har bara kontroll över en mening, sen är det kompisen som bestämmer. Hela tiden skulle vi också vara positiva till det kompisen skrivit och inte påpeka stavfel och annat utan tänka på hur vi kunde bygga vidare på texten. Denna övning gick fantastiskt bra. Eleverna var engagerade och tyckte att det var roligt. De hjälpte varandra och var positiva mot varandra. Dessutom tränade vi på en hel massa annat också, fast vi inte ens tänkte på det! För varje gång vi fick ett nytt papper framför oss fick vi först LÄSA vad de andra skrivit. Sedan fick vi tänka på en sagas struktur och fundera ut hur vi kunde bygga vidare på sagan. Ju längre sagan blev desto mer kognitivt krävande blev uppgiften.

När sagorna blev klara använde vi strukturen Switcheroo för att dela med oss av våra roliga sagor med varandra.

Det är viktigt att komma ihåg att eleverna behöver tränas in i hur man samarbetar och arbetar i grupp. De behöver få detta modellat för sig och få prova innan det kan förväntas av dem att de klarar av det på egen hand. Som tur är fungerar de kooperativa strukturerna ypperligt för att träna även detta!

2 kommentarer

Lämna ett svar