Strategi: Multisvar

Som lärare är det viktigt att få en överblick över sin elevgrupp och deras kunskaper. Ett sätt att arbeta på för att få snabb feedback från eleverna och samtidigt kontrollera om de uppfattat det som lärs ut är att använda sig av en strategi vi kallar Multisvar. I multisvar aktiveras alla elever, och alla elevers svar synliggörs för dig som lärare och för gruppen. Inspirationen kommer från Dylan Wiliam där vi kombinerat hans metoder med en nypa kooperativt lärande. Det finns en mängd varianter på Multisvar och vilket medium du använder. Vi kommer här att presentera flera alternativ som vi använt oss av. Har du fler idéer så hör gärna av dig i vår facebook-grupp eller i kommentarerna så att vi kan utveckla strategin tillsammans!

Använda mini-whiteboard som svarsmedie

 1. Ställ en öppen eller stängd fråga till eleverna. Du kan använda dig av vilken fråga/svars-struktur du vill t.ex. EPA, Par På Tid eller Turas om i par.
 2. Ge individuell tanketid, skriv ner svar på WB. Om du vill kan du låta eleverna diskutera sina svar med en kamrat för att kunna utveckla sitt eget svar.
 3. Läraren säger, 1-2-3, Visa!
 4. Alla sträcker upp sina WB med svar. Du får snabb överblick över alla pardiskussioner i klassen.
 5. Låt till sist någon/några individ/par/grupp förklara sitt svar.

002127

Rösta med fingrar i olika svarsalternativ

 1. Du ställer en fråga och ger färdiga svarsalternativ.  Antingen ger du alternativen muntligt eller skriver upp dem på tavlan.
 2. Numrera svarsalternativen mellan 1-5 (max 5 alternativ, minst 2 alternativ). Om du ger instruktionerna muntligt visa de olika svarsalternativen tydligt med fingrarna. Frågan kan vara stängd (ett rätt svar) eller öppen (flera alternativ kan vara “rätt”)
 3. Ge tanketid på minst 15s. Säg 1-2-3, Visa fingrar!
 4. Eleverna visar vilket svarsalternativ de valt med att sträcka upp en hand med 1, 2, 3, 4 eller 5 fingrar i luften.
 5. Du kan nu antingen diskutera valet i en EPA eller slumpa ut frågan individuellt. Varför valde du alternativ 2? Vad tänkte du när du valde 3?

hand-1006423_960_720

Rätta svaret med tumme, stopp eller osäker hand

 1. Ett par, en elev eller du själv säger ett påstående eller svar. Ex. 14-5 är 9 för 14-4-1 är 9! Eller… Solen är dubbelt så stor som jorden! Eller… 5 myror ÄR fler än 4 elefanter! 
 2. Läraren vänder sig till klassen och säger; Håller ni med? gör tumme upp. Håller ni inte med? visa stopp med handen. Är ni osäkra? skaka osäkert handen.
 3. Eleverna får tanketid och visar sedan sina händer (tumme upp, stopp eller osäker).
 4. Du kommer att få 3 olika utfall på elevernas svar.
  1. Situationer där alla håller med:
   Fråga enskilda varför de håller med, eleverna får förklara varför. Gå sedan vidare.
  2. Situationer där fåtal är i en kategori:
   Diskutera vidare antingen genom att lyfta svar från olika sidor eller genom att skapa gruppdiskussioner.
  3. Situationer där klassen är delad:
   Ställ om frågan och säg svarsalternativet, ge ny tanketid och använd EPA, Par På Tid eller Turas om i par. Ställ om frågan och se om fler väljer samma. Diskutera missförstånd i klassen!

arm-1298922_960_720hand-155662_960_720d-man-one-hand-concept-white-background-front-angle-view-46869339


Signalsystem för “hjälp mig”

Detta system kan användas när eleverna jobbar med en uppgift i grupp eller i par.

 1. Använd dig av röda, gula och gröna muggar eller liknande.
 2. Om paret känner att de klarar sig själva och kan hjälpa andra har de uppe grön mugg. De med grön mugg kan gå och erbjuda hjälp till par med gul mugg.
 3. Om paret klarar sig okej men är öppna för hjälp från andra visar de gul mugg. När gul mugg är uppe kan några par som har grön mugg komma och försöka hjälpa till, eller det gula paret går till någon med grön mugg och ber om hjälp. (C3B4ME – see 3 before me – eleverna frågar tre kompisar om hjälp innan de ber läraren om hjälp)
 4. Röd mugg sätter de upp när de har frågat minst 3 andra elever i klassen och fortfarande inte förstår uppgiften. De får då hjälp av läraren.

askforhelp

Du kan också använda muggarna som ett signalsystem för Svårt, Utmanande och Lätt (röd, gul och grön). Du kan ha detta system vid genomgångar, vid arbetsuppgifter och enskilt arbete. Du får som lärare snabb feedback från gruppen hur de ser på undervisningen och du hittar snabbt en bra nivå och gruppens samt elevernas proximala zon.

Röd mugg innebär att det som behandlas är för svårt och personen/paret inte förstår. Gul mugg innebär att det är utmanande men att personen/paret klarar sig med visst stöd. Grön mugg innebär att det är väldigt enkelt och känns som rutin.

ardent2bteacher

Multisvar och IKT!

Vi använder oss av whiteboard.fi eller padlet.com som shared space för att kunna få Multisvar från klassen via projektor/smartboard när eleverna har dator/ipad, eget inlägg om dessa kommer framöver. Du kan även använda Plickers, Socrative samt Answergarden och den inbyggda funktionen Shout it out! i Smart Notebook för att få svar från hela klassen.

Whiteboard.fi

Padlet.com

Plickers

Socrative

Answergarden

Shout it out!


Klassexempel

26 kommentarer

Lämna ett svar