Handuppräckning inom Kooperativt Lärande

På denna blogg har vi skrivit om flertalet strukturer och strategier inom kooperativt lärande som fungerar som alternativ och ersättning för traditionell handuppräckning. Det finns flertalet anledningar till varför vi är kritiska till den traditionella metoden att räcka upp handen inom förmedlingspedagogiken. Vi kommer att beskriva varför vi ställer oss frågande till detta som grundläggande undervisningsmetod mer i detalj framöver vad gäller både praktik och forskning. Här samlar vi de strukturer ni kan prova som alternativ till handuppräckning!

I situationer i klassrummet när du spontant kommer på nya frågor kan det vara bra att direkt använda sig av strukturen EPA, PPT eller Fråga, pausa, nedslag och studs när dessa är intränade hos eleverna. Vänj också eleverna vid att vända sig mot klassen för att svara och inte mot dig som lärare. Det är eleverna som är mottagare av den kunskap som sprids i en grupp och inte du som lärare! Vid användandet av olika strukturer är det ofta bra att numrera eleverna i 4-grupper från 1-4 för att enkelt kunna få till en EPA eller PPT med siffror i en grupp (t.ex. 1-2 bildar par, 3-4 bildar par) eller använda dig av axelkompis (de som sitter bredvid varandra) och ögonkompis (de som sitter mittemot varandra). Om du även använder dig av multisvar i kombination med slumpmässigt utgivna frågor till grupper skapar du en struktur i klassrummet där lärandet alltid är i centrum. Eleverna skolas in i ett demokratiskt förhållningssätt och samtidigt gör det alla elever aktiva när ni ser filmer, har genomgångar eller behandlar ett material tillsammans.

För att undvika att skapa stress hos eleverna är det viktigt att vänja dem vid att slumpa vem som får svara med enkla frågor som alla klarar av att svara på. Se till att de alltid får chans att prata i par eller grupp innan någon slumpas, så att alla är förberedda att svara. Lär också barnen att de kan svara “pass” eller be en kompis om hjälp om de inte vill eller kan svara själva.

Vi gillar även tanken bakom att låta eleverna vara delaktiga i att bedöma ett svar eller att läraren ställer en motfråga som “Håller ni med” 👍 “Håller ni inte med?✋  “Är ni osäkra?” 👋 i Struktur: Multisvar om frågan inte studsar eller behandlas mer. Detta gör eleverna aktiva även när kamrater svarat på en fråga!

Struktur: EPA – enskilt, par, alla - Det finns många strategier för att få eleverna delaktiga och kolla av att de hänger med under lektionen. Den vanligaste metoden lärare i Sverige använder är IRE (initiering – läraren ställer en fråga, respons – eleverna räcker upp handen och någon får svara, evaluering – läraren bedömer svaret), eller handuppräckning som det också kallas. IRE kan vara ett bra sätt
EPA: Varianter - Strukturen EPA är ett mycket bra verktyg för att arbeta med metakognition, kommunikation och som stöd i att göra klassrummet mer dialogrikt. När man använt sig av EPA och känner sig trygg med strukturen finns det flera varianter på hur man kan förändra den något för att skapa nya samtal eller fokusera på något speciellt. Här under beskriver jag tre varianter.
Struktur: PPT – Par På Tid - Denna struktur bör du använda varje dag i din undervisning! När du använt dig av EPA ett tag så kanske du har märkt att det trots påminnelser och spännande frågor från dig inte ger riktigt den effekt du vill ha i din grupp. Vissa elever för bra samtal medan andra tar över och vissa blir passiva.
Strategi: Fråga, pausa, nedslag & studs - Vill du variera vanlig handuppräckning? Gillar du EPA och Par På Tid? Att arbeta elevaktivt och med Kooperativt Lärande kräver ofta att man växlar olika strukturer för att motivera eleverna med nya strukturer och frågekonstellationer. Olika strukturer vid frågor ger motiverade elever och samtalen får ett större djup.
Struktur: Turas om - Denna struktur kan du använda varje dag i din undervisning! När du använt dig av EPA ett tag eller Par På Tid så är denna ett effektivt sätt att skapa variation så att eleverna alltid är på tårna! Strukturen uppfyller alla förutsättningar och grundprinciperna inom KL.
Strategi: Multisvar - Som lärare är det viktigt att få en överblick över sin elevgrupp och deras kunskaper. Ett sätt att arbeta på för att få snabb feedback från eleverna och samtidigt kontrollera om de uppfattat det som lärs ut är att använda sig av det vi kallar Multisvar. I multisvar aktiveras alla elever!
Strategi: Slumpa fråga - Kooperativt Lärande (KL) bygger främst på att eleverna får ett positivt ömsesidigt beroende gentemot varandra. Det bygger också på att de tar ett individuellt ansvar över sitt lärande samt över lärandet för andra. När du låter eleverna arbeta med strukturer såsom EPA, Turas om, PPT , Huvuden ihop!, Runda bordet eller andra lämpliga strukturer kan du använda denna stödstruktur!

Varför använda alternativ till handuppräckning?

I helklassundervisning skapar handuppräckning en struktur där elever tävlar om att få ordet först och snabbast. Elever som behöver mer tid till att tänka hinner inte bilda sig egna uppfattningar om frågan och blir med detta passiva medan andra elever är drömmande och tittar ut genom klassrumsfönstret. Vid paruppgifter som EPA får alla tid att tänka och engagera sig i frågan och ALLA elever får chans att svara på frågan muntligt. Bröderna David och Roger Johnson beskriver det med orden “No one gets left out of a pair.” vilket enkelt summerar metodiken vid fråga/svara -strukturer.

På samma tid som en lärare som arbetar traditionellt kan dela ut ca 2-3 frågor med vanlig handuppräckning kan en lärare som använder Kooperativt Lärande ge alla elever chans att svara och lyssna på svaret till frågan. Med vanlig handuppräckning skulle det ta en hel lektion att få varje elev i klassen att dela sina idéer för det som bara kräver en minut med Kooperativt Lärande! För varje gång du använder någon av fråga/svara -strukturerna ovan i två minuter ger det en minut samtalstid för varje elev. Det är lika mycket muntlig produktion som enligt forskning traditionell undervisning ger per elev i en hel timme!

hands-220163_960_720

Referenser

  • The Nuts and Bolts of Cooperative Learning av David & Roger Johnson (1994)

10 kommentarer

Lämna ett svar