Strategi: Slumpa fråga

Kooperativt lärande (KL) bygger främst på att eleverna får ett positivt ömsesidigt beroende gentemot varandra. Det bygger också på att de tar ett individuellt ansvar över sitt lärande samt över lärandet för andra. När du låter eleverna arbeta med strukturer såsom EPATuras om, PPT , Huvuden ihop!, Runda bordet eller andra lämpliga strukturer kan du använda denna strategi för att ytterligare aktivera eleverna så de fortsätter att vara på tårna.

Genom att slumpa ut frågan till grupper eller individer stärks det ömsesidiga beroendet i gruppen. Det ställer också krav på ett aktivt deltagande i diskussioner för att kunna förstå ett innehåll. Du som lärare kan informera eleverna innan om att du kommer att slumpa ut frågan. Detta för att göra eleverna medvetna om att vem som helst kan få en fråga och att de då själva måste formulera ett svar. Eleverna blir då motiverade att delta i arbetet för att inte riskera att bli utvald och inte kunna svara. De blir också motiverade till att hjälpa andra i gruppen för att se till att även de kan svara om de får frågan. Detta stärker inlärningen och skapar ett klassrum för lärande. Du har med din struktur förändrat inlärningssituationen så att alla elever tar ett ansvar över sin egen kunskapsinhämtning!

Strategin Slumpa fråga kan göras på flera sätt. Istället för att använda vanlig handuppräckning för att låta eleverna svara, slumpar du ut en grupp elever eller en individ i klassen som ska få svara på frågan. Nedan beskriver vi olika sätt detta kan gå till på. Har du fler tips som vi missat så hör av dig i facebook-gruppen eller i kommentarerna nedan! Alla alternativ under kan väljas utifrån elevernas namn eller gruppnamn. Det kan vara bra att ha ledorden “Vi lär oss när vi gör fel!” eller be eleverna upprepa orden “I skolan får man göra fel!” för att ta bort en del av pressen att våga svara inför gruppen. Lär barnen även att de kan svara “pass”; gå då vidare och slumpa ut ny grupp/individ. Du kan även lära ut knepet “Be en kamrat om hjälp” i grupper där du använt Kooperativt Lärande under en period. Kamraten kan då stödja tankeprocessen eller gå fram och viska olika förslag i örat på eleven. En annan strategi är att “Fråga klassen” där eleven ger ut frågan igen!

Kom ihåg att vi slumpar frågan för att alla ska bli delaktiga och ta ansvar, inte för att sätta dit någon. Se därför till att eleverna har fått chans att samtala och förbereda sig innan du slumpar.

Med Glasspinnar

Du skriver elevernas namn på glasspinnar (eller dylikt) och lägger i en burk. Ha gärna två uppsättningar med pinnar så du kan göra på två olika sätt. I ena burken drar du namn och lägger tillbaka namnet i samma bruk. Samma namn kan alltså komma 2 gånger i rad eller mer (detta för att eleven inte ska tappa fokus bara för att hen svarat på en fråga). I den andra burken drar du namnet och lägger glasspinnen åt sidan. Du slumpar alltså namn men går igenom klassen tills det bara finns ett namn kvar. Med dessa två kombinerat vet eleverna aldrig om de får en fråga och du garanterar också att alla kommer få en fråga inom sinom tid. Du kan växla mellan dessa två burkar med glasspinnar regelbundet. OBS: Se till att eleverna får ha ett parsamtal eller gruppsamtal innan du slumpar frågan med glasspinnar, så att alla är redo att svara och kan ta hjälp av gruppen om det behövs. Vi vill inte att någon ska känna sig osäker eller utpekad.

Numrerade grupper/par

Om du har fasta grupper med ett placeringskort så har eleverna en siffra, en färg eller en form som representerar dem. Du kan också tillfälligt ge varje elev en siffra eller liknande. Med detta kan du slumpmässigt välja ut vem i paret/gruppen som får svara på en fråga. Till exempel: Hjärtat i grupp 1 kan du svara på denna… eller nu vill jag att alla ettor beskriver…

Random name picker / Smart Notebook

Random name picker är ett enkelt verktyg online. Skriv in namn/gruppnamn och spara listan för senare. Dra snurrhjulet och namnet kommer fram! Enkelt och spännande för eleverna att se vem som får svara! Det finns ett liknande verktyg för er som använder Smartboard. Plocka fram Smart notebook och sök i sidomenyn efter “Random name picker”. Här kan du enkelt växla mellan slumpmässigt namn och att den slumpar och “ta bort” namnet från listan. Vi rekommenderar att ha två sidor och växla mellan dessa strategier precis som med Glasspinnarna ovan.

picker


Klassexempel

19 kommentarer

Lämna ett svar