Kooperativt Lärande och vuxna

En bra sak med kooperativt lärande är att strukturerna inte är anpassade specifikt för barn i en viss ålder. Eftersom strukturerna är helt innehållsoberoende går de att anpassa till vilken åldersgrupp som helst. Strukturerna passar lika bra för att lära sig språk på lågstadiet som på SFI, lika bra för matematikdiskussioner i åk 3 på lågstadiet som i åk 3 på gymnasiet. De kan användas på universitet och högskola – inom alla ämnen. De passar även bra på företag när man vill diskutera en förändring eller få fram nya idéer, diskutera ett inköp, få in synpunkter från de anställda eller för att stärka team-känslan. Den största skillnaden mellan att använda KL med vuxna och med barn är att när man arbetar med vuxna krävs inte lika mycket stöttning från läraren. Kooperativt lärande kan också användas för att just introducera och diskutera kooperativt lärande med ett lärarlag!

Så vem du än är, om du arbetar som chef på ett företag, som lärare på högstadiet, som team-ledare eller med ett arbete som på något sätt rör människor och utbildning och/eller utveckling: Våga pröva kooperativt lärande!

kooperativt_larande_vuxna

Lämna ett svar