Brainstorm: Engelska

Strukturen Brainstorm lämpar dig väldigt bra för att arbeta med ordklasser och språk. Vi använde den för att träna på engelska verb. Eleverna var indelade i grupper om 3-4. De fick en penna per grupp och en hög med post-its. De fick sedan 3 minuter på sig att komma på så många engelska verb som möjligt.

IMG_1638En elev började och skickade sedan pennan till nästa. Om de inte kom på ett verb kunde de be om hjälp av kompisarna i gruppen.

När tiden var slut fick varje grupp välja ett verb de kommit på och visa det med hjälp av kroppsspråk, som charader. De andra grupperna fick gissa vilket verb det var. Vi räknade ihop vilka verb vi hade – en grupp i taget fick säga ett verb som vi skrev på tavlan. Alla som hade det verbet flyttade sin post-it till kanten av bordet tills vi hade läst upp alla. De var då tvungna att lyssna noga.

Tillsammans hittade vi 26 olika verb, t.ex. fly, jump, spin, wave, orbit och dance.

Nu var det dags att skriva meningar med verben. Vi gjorde det genom strukturen Runda bordet, där en elev i taget i gruppen valde ett verb och skrev en mening med det. De tog hjälp av varandra när de behövde. Till sist använde vi oss av Switcheroo där en elev från varje grupp fick gå till en annan grupp och läsa upp gruppens meningar.

För att ytterligare träna på verben tillsammans kör vi Berättaren då och då med instruktionen att de ska säga till varandra: I want you to…. och ett verb som kompisen sedan ska utföra. Denna övning är väldigt enkel och rolig för eleverna där de lär och inspireras av varandra och där alla kan delta efter sin egen förmåga.

Övningen var lustfylld och språkrikt med mycket samtal och diskussioner. Orden kom från eleverna själva och byggdes ut i steg till ett mer och mer språkrikt innehåll. Eleverna tog del av varandras tankar och med stöd av hela klassen lärde sig alla de ord som varje individ själv bidrog med. Varför hålla på med gloslistor när det finns bättre sätt?

Lämna ett svar