Struktur: Brainstorm

Brainstorm kan användas tillsammans med andra strukturer så som Inspiratören, Karusellen eller vid par-strukuturer som PPT, Turas om eller EPA. Den lämpar sig även väl med delningsstrukturer som Switcheroo då eleverna kan ta med sig sina tankar för redovisning i nya grupper. Brainstorm är med detta en stödstruktur som kan byggas vidare och anpassas för vad målet och syftet är med undervisningen.

Med strukturen Brainstorm får eleverna på kort tid komma på så många svar som möjligt på en fråga. Det är en enkel och rolig övning som aktiverar och engagera eleverna. Kombinerad med Inspiratören eller Switcheroo blir strukturen än mer kooperativ då tankar och idéer snabbt får spridning i en grupp.

  1. Dela in eleverna i grupper om 3-4.
  2. Dela ut post-it lappar till alla elever eller använd mini-whiteboard.
  3. Du ställer en fråga med möjlighet till flera svar under tidspress, 1 min – 3 min. Exempelvis: Hur många sätt kan du få talet 45? eller Skriv engelska verb! eller Skriv alla tankar du får när du läser ordet Vänskap!
  4. Eleverna skriver sina lösningar på varje post-it lapp och sätter fast dem på bordet och försöker fylla hela ytan eller så många lösningar de kan på mini-whiteboard.
  5. Tiden tar slut. Alternativ 1: Eleverna ställer sig bakom bordet och förflyttar sig runt i rummet och lär sig av varandras lösningar (Inspiratören). Alternativ 2: En elev från varje grupp (ex. nr 1) går till en annan grupp för att dela med sig av sina lösningar (Switcheroo). Som avslutning kan några lösningar lyftas i helklass genom att slumpa ut frågan.

list-820967_960_720

En variant av Brainstorm är Karusellen, där eleverna brainstormar kring en uppgift och sedan byter bord och fortsätter på en annan grupps arbete. De tar de idéer som finns och bygger vidare på dem i flera steg. Detta fördjupar tankarna och bidrar till att stötta vid tankeprocessen kring ett innehåll.

Brainstorm fungerar även utmärkt att använda tillsammans med EPA och Dubbel-EPA samt andra strukturer vid handuppräckning. Först kan eleverna komma på ord/lösningar själva. Efter en kort tid visar de sina post-its för kompisen bredvid. Två par kan sedan visa för varandra. De kan också brainstorma i par och sedan gå ihop med ett annat par för att jämföra och sortera sina idéer.


Klassexempel

12 kommentarer

Lämna ett svar