Struktur: Kunskapsbanken

Strukturen Kunskapsbanken passar bra till att skriva gemensamma texter, aktivera förförståelse eller samla tankar kring ett ämne. Den fungerar också för att t.ex. hitta på olika lösningar för samma tal i matematik. Med Kunskapsbanken bygger eleverna hela tiden vidare på varandras kunskap. De inspireras av varandras lösningar och ser att alla har något att bidra med. Tillsammans kan vi med hjälp av Kunskapsbanken få syn på vår kunskap genom att skapa en bank av information kring ett ämne eller skapa en gemensam text.

Variant 1

  • Dela in eleverna i grupper om 3-4.
  • Dela ut ett papper till varje elev + ett extra papper som ligger i mitten.
  • Varje papper har en rubrik. Det kan t.ex. vara olika stavningsregler på papperna där eleverna ska skriva ord som stavas så, eller olika djur där eleverna ska skriva en mening om djuret, eller ett tal som eleverna ska skriva på olika sätt.
  • Eleverna skriver ner en lösning/mening/svar på pappret de fått och byter sedan papper genom att ta pappret som ligger i mitten och lägga in sitt där istället.
  • Eleverna fortsätter skriva och byta papper tills tiden är slut eller läraren bryter.

Variant 2

  • Dela in klassen i par eller grupper.
  • Ha tillräckligt många papper med uppgifter så att det räcker till ett per grupp och blir ett över.
  • Varje grupp/par tar ett papper, skriver ner en lösning/mening/svar och lägger sedan tillbaka det i mitten. De tar sedan det andra pappret som ligger i mitten och bygger vidare på det som står där.
  • Eleverna fortsätter skriva och byta papper tills tiden är slut eller läraren bryter.

Beroende på vad uppgiften var kan man när man använt strukturen Kunskapsbanken t.ex. lyfta vissa lösningar i helgrupp, använda Inspiratören för att titta på varandras lösningar eller så sätts alla delar ihop till en gemensam text eller ett collage.

Kunskapsbanken kan användas som introduktion till ett område, för att repetera eller för att producera text. Den kan också användas när eleverna arbetar med stenciler. Istället för att de sitter med en egen stencil finns 5 olika men liknande stenciler. Eleverna gör en uppgift på pappret och byter sedan papper.

Här finns ett klassexempel på hur en åk 3 skrev en faktatext om järnåldern med hjälp av variant två.


En kommentar

Lämna ett svar