KL + cirkelmodellen: Argumenterande texter

Cirkelmodellen och genrepedagogik fungerar utmärkt tillsammans med Kooperativt Lärande. Vi har använt oss av ett flertal kooperativa strukturer när vi arbetat kring argumenterande texter för att främja lärandet och stärka samarbetet i klassen. Jag vill påpeka att detta inte är första gången klassen jobbar med argumenterande texter. I så fall hade vi gått långsammare fram.

Lektion 1

Vi startade lektionen genom att ha hörnsamtal där eleverna fick välja ett hörn med ett ämne att diskutera kring. Ämnena var: den bästa fotbollsspelaren, den bästa årstiden och det bästa spelet. De fick träna på att säga vad de tyckte och förklara varför de tyckte så. En från varje grupp fick sedan gå till en annan grupp och sammanfatta vad deras grupp pratat om. Vi lyfte tankar kring hur det gått i helklass – t.ex. att man inte behöver tycka lika men att man kan använda olika argument för att övertala varandra, och att det hjälper att tala lugnt och inte argt.

Sedan pratade vi om vad som behöver finnas i en argumenterande text.

  • Rubrik (vad texten ska handla om)
  • inledning (vem som skriver och vad hen tycker)
  • argument (varför hen tycker så)
  • sammanfattning (vad hen tycker en gång till)

Vi pratade om att man också kan ha med motargument – vad någon skulle säga som inte håller med – och sen ett argument till.

IMG_1693Eleverna delades upp i grupper om 3-4. De fick varsitt nummer. Vi tittade sedan på en text tillsammans genom att använda strukturen Huvuden ihop!. Jag sa t.ex. “Var är rubriken?” och så viskade eleverna med varandra för att komma överens om svaret. Jag slumpade sedan ut frågan till någon i en grupp genom att säga ett nummer (slumpa fråga) och frågade sedan om alla höll med (tummen upp, multisvar). Efter att vi identifierat alla delar fick grupperna titta på en till text, nu tillsammans i gruppen. En elev var läsare och de andra fick varsin färgpenna. Läsaren läste, sedan fick en i taget – med hjälp av sina gruppkamrater – stryka under de olika delarna med olika färger. Vi lyfte sedan de olika delarna i helgrupp, samt pratade om ord som kan vara bra att använda i en argumenterande text, t.ex. för det första, därför, eftersom, för att.

IMG_1694Nu var det dags att komma på egna argument. Eftersom vi precis haft nationella prov funderade vi på om vi tyckte att det var bra att ha det i årskurs 3. Detta ämne var färskt i elevernas minne och de hade således mycket kunskap kring det. Vi skrev först själva ner argument FÖR att ha NP i åk 3. Sedan läste vi våra argument, en i taget, för de andra i gruppen. Efter det skrev vi ner argument MOT att ha NP i åk 3 och läste dem för gruppen.

Till sist gjorde vi strukturen Berättaren där eleverna fick fundera över vad just de tyckte om nationella prov i åk 3 och dela ett argument med en kompis. Vi gjorde det tillräckligt länge så att alla hann prata med flera olika personer.

Lektion 2:

Vi startade lektion 2 med att köra Berättaren en gång till, för att påminna oss själva om vad vi tyckteIMG_1815 om nationella proven. Nu skulle vi ta hjälp av de argument vi tillsammans kommit på under lektion 1 för att skriva egna texter. Vi läste först alla argumenten tillsammans. Vi repeterade också vilka delar som behövde vara med och vilka ord som kunde underlätta att använda. Sedan valde vi de argument vi tyckte var bäst och skrev varsin argumenterande text antingen för eller emot nationella prov i åk 3. Vi gav sedan feedback på en kompis text genom att kolla att de hade med alla delarna man skulle ha med. Till slut satte vi ihop alla texter till en bok.

Genom att kombinera cirkelmodellen med kooperativa strukturer fick eleverna flera gånger, på olika sätt, träna på att göra argument samt lära sig hur en argumenterande text byggs upp. Eleverna var aktiva, de samarbetade, hjälpte varandra och skrev otroligt bra argumenterande texter. Vi har jobbat på liknande sätt tidigare när vi skrev brev till Stefan Löfven. Kooperativa strukturer är väldigt tacksamma att använda tillsammans med cirkelmodellen. Eleverna tycker att det är spännande och intressant, och kunskapen sätter sig på ett helt annat sätt än om jag som lärare bara står och berättar och eleverna enbart skriver själva.

En kommentar

Lämna ett svar