Inre-yttre cirkel: Matematik

 

Denna vecka har vi övat på och repeterat den digitala klockan. Den är fortfarande lite lurig men fler och fler av eleverna förstår allt mer. Vi började i veckan med att använda oss av Concept Cartoons i helklass för att repetera kunskaperna.

Senare i veckan valde jag att använda strukturen Inre-yttre cirkel med den digitala klockan. Eleverna i den inre cirkel fick varsin liten klocka. Eleverna i den yttre cirkeln fick varsitt kort med en tidsangivelse, till exempel 01:15, 22:45, 08:30.

Eleverna i den yttre cirkeln fick instruktionerna att be eleven mitt emot ställa in klockan på den tiden kortet anger. Eleverna i den inre cirkel fick en stund på sig att ställa sin klocka på rätt tid. Eleven i den inre cirkeln frågade sedan “Är detta klockan du söker?”.

4ea03a02-f8db-4eef-b12d-79a7e63132d0

Det fanns då två scenarion:

Scenario 1
Eleven har ställt klockan på rätt tid. Följdfrågor kan då ställas: “Är det på dagen eller natten?”, “Kan du förklara hur du tänker?”.

Scenario 2
Eleven har ställt klockan på fel tid. Eleven i den yttre cirkeln ger då tips och ledtrådar till hur man kan tänka när man ställer in klockan.  T.ex. “Börja med att kolla på de två första siffrorna, det är timmen. Ställ klockan på den.”

När klockorna är inställda på rätt tid flyttar eleverna ett steg åt vänster och får då en ny kompis att samtala med. Med hjälp av denna struktur får eleverna flera möjligheter att träna på att förstå den digitala klockan genom att förklara för varandra.

kooperativt_larande_klockan (1)

En kommentar

Lämna ett svar