Struktur: Fråga, fråga, byt!

En struktur inom Kooperativt lärande är Fråga, fråga byt! Denna struktur passar ypperligt för att träna på ord och begrepp. Det är en enkel struktur som går att använda med varierat innehåll. Strukturen blir ofta populär bland eleverna då de får snabb feedback på sina kunskaper och snabbt lär sig nytt. Använd den för att introducera ord och viktiga begrepp innan läsning av text eller för att repetera begrepp inom matematik eller annat ämne. I strukturen blir det tydligt för eleverna att de kan bli ett stöd för varandra i lärandet.

  1. Dela ut ett kort eller föremål till varje elev.
  2. Instruera eleverna att gå omkring i klassrummet med handen uppe.
  3. När de möter en annan elev med handen uppe gör de high five. Elev 1 säger sitt ord/begrepp och elev 2 förklarar vad det betyder. Därefter säger elev 2 sitt ord och elev 1 förklarar. Om båda två kunde förklara orden byter de kort och går vidare med handen uppe. Om någon elev inte kunde förklara ordet förklarar eleven som håller i kortet. De byter då inte kort utan går vidare med samma kort och handen uppe.
  4. Fortsätt så tills läraren bryter.

HÄR finns ett färdigt exempel med matematiska begrepp.

Med den här strukturen är det enkelt att stegra svårighetsgraden. Till exempel kan man först ha en bild på en kvadrat på ena sidan och ordet kvadrat på andra sidan. Nästa steg kan vara att ha ordet kvadrat på en sida och en beskrivning av kvadraten på andra sidan. Fråga, fråga, byt! kan användas både med ord eleverna är bekanta med och för att introducera några helt nya ord – så länge inte alla ord är nya. Med Fråga, fråga, byt! lär eleverna av varandra och hjälper varandra att ta till sig nya kunskaper på ett roligt, engagerande och aktivt sätt. Alla elever behövs. Om någon elev är nervös eller känner sig osäker på ett område kan det vara bra att låta den eleven gå tillsammans med en annan elev för att öka känslan av trygghet. Nästa gång kanske de vågar själva. När korten använts i helklass några gånger vill en del elever gärna träna på korten tillsammans med en kompis. Speciellt elever som tycker det är svårt att förklara kan dra nytta av att träna på korten tillsammans med en kompis ibland.

Exempel: Barnen på förskolan får varsitt klädesplagg i handen, t.ex. mössor, tjockstrumpor, vantar eller en halsduk. De tittar på sitt eget klädesplagg och funderar på vad det är. Pedagogen ser till att alla barn vet vad de har i handen. De går sedan fram till en kompis och frågar “Vad har jag?” varpå kompisen svarar “Du har en strumpa! Vad har jag?”. Om båda kan svara byter de klädesplagg.

Exempel: Eleverna får ett kort med en bild på en kroppsdel. De funderar på vad kroppsdelen heter på engelska och gör tummen upp när de vet. Eleverna går sedan runt i rummet och frågar varandra “What is this bodypart called?”. Om båda kan ordet byter de kort, annars lär de varandra.

Exempel: På samhällskunskapen har klassen under en period lärt sig om olika statsskick. För att eleverna ska få möjlighet att hjälpa varandra kring alla viktiga ord har läraren valt ut 12 begrepp. I par får eleverna två kort med samma begrepp på. De diskuterar hur de bäst kan beskriva begreppet och skriver detta på baksidan. Läraren kontrollerar förklaringarna. Eleverna rör sig sedan runt i rummet och frågar varandra om sitt ord, ex: “Hur skulle du förklara demokrati?” Om båda kan förklara byter de kort.


Klassexempel