Struktur: Fråga, fråga, byt!

En struktur inom Kooperativt lärande är Fråga, fråga byt! Denna struktur passar ypperligt för att lära sig nya ord och begrepp. Den är enkel att använda och går att använda både i helklass och för parträning. Strukturen blir ofta populär bland eleverna då de får snabb feedback på sina kunskaper och snabbt lär sig nytt. Använd den för att introducera svåra ord innan läsning av text eller för att repetera begrepp inom matematik eller annat ämne. Strukturen är enkel att anpassa efter både innehåll och åldersgrupp. 

  1. Dela ut ett kort till varje elev.
  2. Instruera eleverna att gå omkring i klassrummet med handen uppe.
  3. När de möter en annan elev med handen uppe gör de high five. Elev 1 säger sitt ord/begrepp och elev 2 förklarar vad det betyder. Därefter säger elev 2 sitt ord och elev 1 förklarar. Om båda två kunde förklara orden byter de kort och går vidare med handen uppe. Om någon elev inte kunde förklara ordet får den titta på förklaringen så att hen kan komma ihåg den nästa gång. De byter då inte kort utan går vidare med samma kort och handen uppe.
  4. Fortsätt så tills läraren bryter.

IMG_1120-300x300.jpg

HÄR finns ett färdigt exempel med matematiska begrepp.

Med den här strukturen är det enkelt att stegra svårighetsgraden. Till exempel kan man först ha en bild på en kvadrat på ena sidan och ordet kvadrat på andra sidan. Nästa steg kan vara att ha ordet kvadrat på en sida och en beskrivning av kvadraten på andra sidan. Fråga, fråga, byt! kan användas både med ord eleverna är bekanta med och för att introducera några helt nya ord – så länge inte alla ord är nya. Med Fråga, fråga, byt! lär eleverna av varandra och hjälper varandra att ta till sig nya kunskaper på ett roligt, engagerande och aktiverande sätt. Alla elever behövs och blir aktiva. Om någon elev är nervös eller känner sig osäker på ett område kan det vara bra att låta den eleven gå tillsammans med en annan elev för att öka känslan av trygghet. Nästa gång kanske de vågar själva. När korten använts i helklass några gånger vill en del elever gärna träna på korten tillsammans med en kompis. Speciellt elever som tycker det är svårt att förklara kan dra nytta av att träna på korten tillsammans med en kompis ibland.


Klassexempel