Struktur: Trestegsintervju

I strukturen: Trestegsintervju deltar elever i varje grupp i tre separata diskussioner eller intervjuer. Eleverna tränar på sin kommunikativa förmåga och lär sig intervjuknep för att få mer utförliga svar på sina frågor. Eleverna är engagerade och intresserade av vad deras klasskamrater vet eller kan kring ett ämne. Strukturen lär eleverna att samverka för att få fram en lösning på ett problem via samtal. De måste även sedan analysera svaren och tillsammans välja ut de mest relevanta svaren. En självklar struktur för de som gillar “The big five!”.

För att kunna genomföra denna struktur behöver du…

  1. Dela in eleverna i grupper om fyra och numrera medlemmarna från 1 till 4.
  2. Införa ett diskussionsämne av öppen karaktär.
  3. Du introducerar sedan de tre stegen med ca 2-3 minuter för varje steg. Stegen är:
    1. Nr. 1 och nr 2 intervju varandra och Nr 3 och nr 4 intervjuar varandra.
    2. Nr 1 och nr 3 intervju varandra  och nr 2 och nr 4 intervjuar varandra.
    3. Alla 4 medlemmar diskuterar ämnet och försöker hitta gemensamma tankar, du kan använda strukturen Mötas i  mitten eller en variant av Runda bordet för detta.

Alla i gruppen uppmanas att göra anteckningar medan de intervjuar varandra. De kan då enkelt hänvisa till dessa anteckningar under steg 3 då de ska samla gemensamma tankar. Det kan vara bra att modella och lära ut grundläggande intervjuteknik eller ha frågekort med början på frågor som; Vem? Vad? När? Var? Varför? Hur?

Variant 2

En variant är att du låter två elever som intervjuas vara i par i gruppen för att skapa mer dynamik i övningen. Två elever får då ha samma nummer så att det blir 1-2-3-3-4 med grupper om 5. Dessa två ses då som en enhet. Att låta någon elev vara i par kan till exempel vara bra för att ge extra stöd till en elev som är osäker på ämnet eller är nyanländ.

Variant 3

I stället för att be om en fullständig gruppdiskussion i steg 3 kan du skapa en tredje intervju så att alla elever har intervjuat alla i gruppen och på detta sätt kommer varje person ha pratat individuellt med alla andra gruppmedlemmar. Du kan sedan dela in dem i par och skapa en lista som de sedan diskuterar enligt dubbel-EPA.


Klassexempel

2 kommentarer

Lämna ett svar