Turas om: Matematik, teknik och Bee-Bots

 

Vi har i årskurs 3 påbörjat ett spännande arbete med programmering och Bee-Bots. Vi har pratat om vad en robot är, vilka olika sorters robotar som finns och så har vi också lärt oss att programmera våra egna Bee-Bots. Eleverna har i grupper fått prova sig fram och styra roboten för att bli säkra på hur den fungerar. I en av övningarna vi gjort har vi använt oss av strukturen Turas om.

Jag delade in eleverna i grupper om 3-4 elever. De fick sitta vid den tillhörande plastmattan till Bee-bot. Under plastmattan fick de lägga kort med olika tal på (ex. 35, 4, 18/3). Bredvid mattan hade de en hög med kort som låg upp och ned-vända. På dessa kort stod mattetal (ex. 7*5, 102-98, 6). En elev fick dra ett kort och läsa mattetalet, kompisarna i gruppen fick då lösa mattetalet på en miniwhiteboard. De fick berätta hur de löst talet och vad svaret är. Eleven som drog kortet skulle då programmera sin robot till rätt svar.

Kooperativt_larande_beebots

Eleven i blått visar de andra hur hen räknar ut ett tal, eleven närmast kameran ska sedan programmera roboten till rätt ruta.

 

Lämna ett svar