Struktur: Samtalstrappan

Kooperativt Lärande (KL) tränar många av elevens förmågor, både socialt och kunskapsmässigt. Detta görs i samarbete och samtal. Därför krävs att vi tränar på hur man samtalar. I strukturen Samtalstrappan läggs fokus på att lyssna, berätta och återberätta. Eleverna får också träna på att samtala med en röd tråd och att hålla sig kort utan att kompromissa med innehållet. Slutligen så får de träna på turtagning, att ha tålamod och att inte avbryta de som pratar.

I Samtalstrappan bygger du som lärare upp en ram för hur samtalen ska se ut. Allt eftersom lägger du till extra delar till ramen. Eleverna får hela tiden anpassa sig efter de nya delarna.

Samtalsgrunden (ca 5 min).

  1. Dela upp eleverna i grupper om 4-6 elever.
  2. Utse en elev som har rollen som Tidshållare och dela ut en klocka/mobil att ta tiden med. Tidshållaren håller koll på att alla håller sig inom tidsramen.
  3. Ge eleverna ett ämne att diskutera kring, eller en öppen fråga.
  4. Eleverna får först enskild tid att tänka på vad de tycker/tänker.
  5. När diskussionen startar får en elev ta ordet. Tidshållaren startar då klockan, och stoppar eleven när tiden är slut, efter ca 15-20 sekunder.
  6. En annan elev tar ordet.
  7. Fortsätt tills läraren bryter.

Detta är grundprocessen. Nu är det dags att lägga på en regel till samtalet – du trappar upp det. Den nya regeln kan vara “Du måste vänta 5 sekunder innan du börjar prata.” eller “Du måste börja din tur med att kort säga något positivt om vad föregående talare sagt” eller “Du måste ta en tanke som din kompis sa och bygga vidare på den innan du kommer med något eget” eller “alla andra måste ha pratat en gång var innan du får prata igen“. När du lagt till en ny regel repeterar du steg 2-7 och lägger sedan till ytterligare en regel. Eleverna kan då diskutera samma ämne, en ny aspekt på ämnet eller ett nytt ämne. Byt tidshållare efter varje omgång så att alla elever får vara med och diskutera.

Samtalstrappan ger eleverna verktyg för samtal att använda i andra strukturer.


Klassexempel

3 kommentarer

Lämna ett svar