Struktur: Frågerundan

Strukturen Frågerundan är en övning där eleverna i grupp slumpar fram en fråga och kommer fram till svaret tillsammans. Denna struktur går att förändra och anpassa utifrån vad man vill uppnå. På korten kan du välja att ha öppna frågor för att utveckla elevernas tankeprocesser eller stängda frågor för att befästa kunskaper. Strukturen går att använda i alla ämnen – i matematik kan du ha mattetal, i svenska kan du träna på ordförståelse, i samhällskunskap kan man använda det för att diskutera ett visst ämne.

Börja med att dela in eleverna i grupper om 4. De får sätta sig tillsammans så de ser och hör varandra. Numrera eleverna från början med 1-2-3-4, ge elev 1 högen med frågekort.

  1. Elev 1 håller fram frågekorten med baksidan upp så att de andra inte kan se vad som står. Hen drar sedan ett kort och ger det till elev 2.
  2. Elev 2 läser frågan för elev 3 och ser till att hen förstår frågan.
  3. Elev 3 funderar och svarar på frågan.
  4. Två scenarion kan sedan uppstå:
    – Elev 3 svarar rätt: elev 4 upprepar svaret som elev 3 sagt och ger beröm.
    – Elev 3 har svårt att svara på frågan: Elev 4 ger stöd till elev 3 genom att förklara och exemplifiera.
  5. Efter varje kort så upprepas punkt 1-4. Du kan välja att rotera rollerna efter varje kort så att andra gången är det elev 2 som håller i korten, elev 3 som läser frågan, elev 4 som svarar och elev 1 som reflekterar över svaret. Du kan också välja att rotera efter 3-4 kort om du vill att eleverna ska få träna lite längre på varje roll och komma in i det lite mer.

Frågerundan går även att köra i grupper med 3 elever. Då är uppgift 1 och 2 kombinerade till en (att hålla korten, dra ett kort och läsa frågan). En variant är även att låta en elev vara sekreterare och skriva ner svaren.

kooperativt_larande_kort


Klassexempel

2 kommentarer

Lämna ett svar