Röstläge och ljudnivå

Vid kooperativt lärande tränas flertalet samarbetsfärdigheter. En av dessa är att anpassa sitt röstläge så att ljudnivån i klassrummet blir behaglig och så att de som ska höra dig gör det. Detta är något som behöver synliggöras för eleverna och tränas på tillsammans. För att illustrera den önskade ljudnivån kan man använda sig av ett antal olika hjälpmedel.

traffic-light-307532_960_720Du kan ha ett trafikljus där rött ljus visar att eleverna ska tänka
själva i tystnad, gult ljus visar att eleverna ska viska med kompisen bredvid och grönt ljus att de ska tala högt så att hela klassen hör vad de säger.

Du kan också använda dig av nivåskyltar där olika siffror symboliserar olika ljudnivå. Exempel: Nivå 5: utomhusröst. Nivå 4: klassrumsröst för diskussion i helklass. Nivå 3: Teamröst för diskussion i smågrupp. Nivå 2: Parröst för diskussion i par. Nivå 1: Tystnad för enskilt arbete/tänkande. HÄR finns ett exempel på hur sådana skyltar kan se ut.

Det viktiga är att eleverna får lära sig att anpassa sitt röstläge efter situationen. Först görs detta efter lärares instruktion. Så småningom lär de sig själva vilket röstläge som ger bäst möjlighet till arbetsro och lärande i klassrummet. Vi brukar ofta fråga eleverna i början av en lektion eller arbetspass, när vi förklarat vad vi ska arbeta med, vilken ljudnivå de tycker vi ska ha. Ofta är de väl medvetna om vad som krävs för att optimalt lärande ska ske.

Under arbetets gång kan du behöva påminna klassen om vilken ljudnivå som gäller genom att uppmärksamma dem på färgen på trafikljuset eller den ljudnivåskylt som hänger uppe för tillfället. För att få elevernas uppmärksamhet kan du använda dig av ett flertal olika signaler. Vi har funnit att det kan vara bra att ha en specifik signal som eleverna lär sig, men vi har också märkt att man ibland behöver växla signal för att inte tappa elevernas fokus.

 • Klappa en rytm som eleverna ska klappa efter. De släpper då det de har för händer och lyssnar uppmärksamt. Du kan sedan ge en instruktion. Variera rytmen om inte alla lyssnar på en gång.
 • Gör ett tecken, t.ex. räck upp en hand. När eleverna ser att du räcker upp handen gör de samma sak tills alla räcker upp handen och får nya instruktioner. Alternativt sätt ett finger över munnen och ett finger upp i luften, eller gör ett annat tecken du och klassen kommer överens om.
 • Räkna ner från 5, med högre röst på 5, och sedan gradvis lägre röst tills du viskar på 1, för att få eleverna att följa med i röstsänkningen. Håll upp antalet fingrar samtidigt.
 • Ha en liten klocka eller ett vindspel som du spelar med när ljudnivån blir för hög. Eleverna vet då att de behöver sänka sina röster utan att du behöver tjata eller säga något.
 • För de yngre åldrarna kan du ha en tom sprayflaska eller en liten burk med magiskt glitter som du sprayar/kastar i luften och som magiskt gör att det blir tyst och lugnt (används bara vid speciella tillfällen, t.ex. innan sagoläsning, så att det inte överanvänds och slutar fungera).
 • Viska en ramsa med uppmaningar som eleverna ska härma efter, till exempel ”Alla som hör mig vinka med handen, alla som hör mig vinka med handen”
 • Med smartboard och Mac kopplad till den så kan du använda två stycken gratissidor för att visualisera ljudnivån i klassrummet.1. www.ictgames.com/calmCounter.html
  2. www.bouncyballs.orgStäng av ljudet på datorn och gå in på sidan. Tillåt den att använda din dators mic på rutan som kommer fram. I alternativ 1 så ser du en mätare med grön, gul, orange och röd färg. När pilen går upp mot den röda färgen vet eleverna att ljudnivån är för hög. Med alternativ 2 ser du studsande bollar. Tanken är då att klassen ska satsa på att bollarna ska ligga stilla vid arbete som kräver tystnad.
 • För att göra eleverna mer medvetna om sin egen ljudnivå kan kort eller lappar vid behov läggas på bordet gruppen sitter vid – grönt kort om ljudnivån är bra, gult kort om de behöver sänka ljudnivån lite grann och vid rött kort tar alla en paus och räknar till 10 innan gruppen fortsätter arbeta.
 • När klassen ska träna på en specifik samarbetsfärdighet – som att hålla god ljudnivå och röstläge – kan en timer användas. När timern låter tar grupperna en kort paus och diskuterar hur deras ljudnivå varit hittills och om det är något de behöver göra annorlunda.

3 kommentarer

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s