Struktur: Talkort

Ibland när eleverna ska diskutera olika ämnen i klassen så är det lätt hänt att en elev tar över diskussionen medan en annan seglar bort i tankarna. Ett sätt att se till att alla elever är med i samtalet och bidrar med något är att använda sig av strukturen Talkort. Eleverna stöttas i att bidra i diskussionen och också att bjuda in andra.

  1. Läraren introducerar ett samtalsämne.
  2. Läraren delar ut samtalskort och bestämmer samtalsregler kring användandet av korten.
  3. Eleverna får tanketid.
  4. Eleverna påbörjar diskussionen. Varje gång de säger något lägger de in ett talkort.
  5. När en elev har lagt alla sina talkort får de inte säga något mer förrän all har lagt in sina talkort. (Undantag att ställa frågor för att stötta andra att lägga in sina talkort.)
  6. När alla har lagt sina talkort är det fri diskussion.
IMG_0330-300x300

Antalet markörer kan variera beroende på vilken nivå eleverna befinner sig på och vad som diskuteras. Första gången samtalskort används kan det räcka med en markör var. Markörerna kan vara kort, föremål eller bara pappersbitar. Eleverna får instruktionen att de bara får tala när de har lagt sin markör i mitten. På så sätt kommer alla medlemmar i gruppen att få chans att tala så många gånger som antalet markörer de har. De kan komma med en ny tanke, kommentera det någon annan sagt, upprepa, säga att de håller med eller säga att de inte vet vad de ska säga. Strukturen fungerar bäst kring spännande, engagerande innehåll där eleverna har många tankar och åsikter.

Istället för markörer kan man använda samtalskort, kommentarskort och frågekort (t.ex. ett kort med ett S på, ett kort med ett K på, ett kort med frågetecken). När de lägger S-kortet i mitten ska de dela en egen tanke. När de lägger K-kortet i mitten ska de kommentera och bygga vidare på någon annans tanke. När de lägger frågekortet ska de ställa en fördjupande fråga.

För att hjälpa eleverna att bjuda in varandra i samtalet kan exempelfrågor ges innan samtalet, ex. Vad tycker du? Håller du med? Vad tror du? Vill du tillägga något? Har du en annan idé?

Talkort: Klassråd

Boksamtal med talkort

Talkort: Klassens plan

11 kommentarer

Kommentera