Struktur: Sortering

I många ämnen kan lärande ske genom att sortera saker. Det kan vara former, djurarter, vinklar, länder, kemiska formler och mycket mer. Eleverna får då chans att fundera över kopplingar mellan saker samt får träning i att förklara varför de tycker som de gör. De utvecklar därför både språkliga kunskaper och ämneskunskaper.

  1. Dela upp eleverna i grupper om 4.
  2. Dela ut kort med bilder och/eller ord på, eller föremål.
  3. Ge instruktionen. Det kan vara att de ska dela upp korten i redan förbestämda kategorier (t.ex. däggdjur/icke däggdjur) eller att de själva ska hitta kopplingar och dela upp efter egna tankar (klassexempel). Det kan också vara att de ska dela upp i grupper utifrån om saken fanns eller inte fanns under en speciell tidsperiod (klassexempel), eller sortera likheter och skillnader med hjälp av ett Venn diagram.
  4. Låt eleverna först studera bilderna/sakerna en kort stund i tystnad.
  5. De får sedan diskutera och sortera. Detta kan göras på flera olika sätt. De kan vara numrerade och ge förslag en i taget enligt strukturen Rondellen. Någon kan ha rollen som ordfördelare och se till att alla deltar. De kan använda Talkort. Om eleverna är vana vid att diskutera och ge alla ordet kan de diskutera fritt.
  6. Låt eleverna diskutera under en viss tid eller tills du bryter.
  7. Använd någon struktur för kunskapsdelning, t.ex. Switcheroo eller Inspiratören, för att ge eleverna chans att se varandras lösningar.
  8. Som avslutning kan tankar om likheter och olikheter mellan gruppernas lösningar lyftas och slutsatser dras.

IMG_2908-300x300


Klassexempel

7 kommentarer

Lämna ett svar