Kooperativt i förskoleklass: Engelska

Gästinlägg av medlem i kooperativt.com fb-grupp.

Jag är lärarstudent och har haft förmånen att prova KL i engelskaundervisningen i förskoleklass. I skolans tidiga år ligger störst fokus på att få elever att både våga och kunna prata och förstå enklare engelska. Yngre barn är mindre rädda för att göra fel än äldre så att börja tidigt med engelskaundervisning är en fördel för att bygga en språklig självsäkerhet. De kooperativa strukturerna går ut på att låta elever interagera språkligt med varandra vilket passar perfekt vid språkinlärning.

Smileys och Bingo

Eget Bingo (4 raders), mini-whiteboards och flashcards med smileys i förskoleklass.

Lektion 1
Lära sig ord och våga prata engelska

Vi tränade först med hjälp av sång, flashcards (smileys) och kroppsspråk på vad olika känslor heter på engelska (happy, sad, angry, sleepy etc.). För att aktivera alla elever samtidigt använde jag mig av strukturen multisvar på mini whiteboards där barnen fick rita egna smileys och hålla upp för att beskriva olika känslor som jag sa på engelska.

Sedan använde jag mig av strukturen fråga fråga byt för att få eleverna att börja prata engelska med varandra. De fick skriva sina namn på whiteboardsen och gå runt och hälsa på varann och säga “Hello, my name is… what’s your name?”. När två elever i ett par frågat och svarat så bytte de whiteboards/namn med varandra så att de fick “fel” namn. Nu gällde det att gå runt och presentera sina nya namn samt fråga tills alla lyckades få tillbaka sina riktiga namn igen. Detta tyckte de var roligt och de fick träna på att säga meningarna på engelska många gånger.

Lektion 2
Repetition samt kunna prata lite till

Denna lektion började med att eleverna fick välja att rita en valfri smiley på whiteboardsen på frågan “How are you?” som beskrev hur de mådde samt svara “I am…” och ange känslan de ritat på engelska. Svarade de på svenska så översatte jag åt dem så att de engelska orden för känslorna ändå repeterades. De flesta svarade “I am happy” och hade ritat en glad smiley, någon ritade en ledsen smiley och sa “I am sad” för att hen ville visa att hen kunde säga en annan känsla än alla andra, -bra gjort! Efter detta repeterade vi alla känslor i helklass med hjälp av flashcardsen och kroppsspråk och sedan var det dags för fråga fråga byt igen. Eleverna skrev sina namn på mini whiteboardsen och jag lottade ut flashcards med olika smileys. De fick börja med att göra en EPA om de känslor de fått. Först fick de tänka själva, sedan fråga och beskriva känslan för närmaste kompisen och sist så frågade jag laget runt “How are you?” där varje elev fick svara “I am …” och säga känslan de hade på sitt flashcard. Jag hjälpte dem att minnas vad känslan heter på engelska för dem som behövde. De flesta hade bra koll på sin känsla och det var så uppenbart hur de kunde hjälpa varandra i “par” innan vi körde “alla”. I denna omgång av fråga fråga byt skulle de säga “Hello, my name is… what’s your name? How are you? I am…” samt byta både namn och flashcards tills de fick tillbaka både sina egna namn och “egna” känslor. Paren sa känslorna på engelska och förklarade vad de betydde för varandra.

Lektion 3
Synliggöra lärandet samt spela Bingo ( = träna vokabulär)

Dagens inledande aktiviteter syftade till att dels synliggöra för eleverna hur många ord de tillsammans faktiskt lärt sig samt för att samla ord att spela Bingo med. Vi inledde med en EPA där alla först fritt fick komma på ett varsitt eget ord att ta med sig i aktiviteten fråga fråga byt. De elever som hade svårt att komma på ett eget ord fick hjälp av mig och av kamrater som gav förslag. Eleverna gick runt och bytte både namn och ord. När de bytte ord sa de ordet på engelska och förklarade vad det betydde för kompisen. Alla fick tillbaka sitt eget namn och ca hälften av alla ord hittade också tillbaka, vilket jag tycker är ett riktigt bra resultat eftersom uppgiften kändes utmanande för F-klassen.

Jag delade sedan in klassen i grupper om fyra genom att lotta namnen. Varje grupp fick säga fyra ord som de kunde på engelska och jag samlade dem på tavlan. Att få se alla sina egna ord samlade på tavlan synliggjorde lärandet och de blev både överraskade och glada över hur mycket de tillsammans redan kunde. Vi samlade fler ord än det fanns rutor på Bingobrickorna och de fick välja vilka ord de ville rita/skriva in på den egna gruppens bricka. I grupperna tränade de på turtagning och regler för hur de skulle göra för att komma överens om vem som skulle rita vad samt vem som skulle hålla i pennan och kryssa när vi spelade. De var jätteduktiga och kom själva på fungerande strategier som de delade med sig av i helklass innan vi började.

Att få skapa och spela Bingo utifrån egna ord var engagerande och roligt. De ville spela om och om igen. En elev som har svårt att samarbeta p.g.a. ADHD deltog också glatt eftersom hen fick hjälpa mig att dra orden och säga dem på engelska. Även i de övriga övningarna kunde hen lättare delta eftersom eleverna fick röra sig i klassrummet och själva vara aktiva. Kooperativt Lärande hjälper med detta även till att inkludera alla elever och aktiverar dem att vara delaktiga under lektionerna.

Med stöd av KL kunde jag skapa progressiv undervisning som engagerade eleverna och utvecklade deras språkliga förmåga.

F-klass både ritar och skriver på engelska

F-klass både ritar och skriver på engelska.

Lämna ett svar