Kooperativt lärande och läsförståelsestrategier

På vår skola har vi de senaste åren satsat extra mycket på läsförståelse och läsförståelsestrategier. Vi har bland annat använt oss av Läsfixarna från En läsande klass för att dyka in i texter från olika vinklar. Dessa 5 figurer är väldigt tacksamma att använda sig av, de är enkla för små barn att förstå och läraren kan använda praktiskt material för att förstärka figurerna. Ju äldre barnen blir desto mindre visuellt stöd behövs och vi kan koppla loss strategin förutspå från figuren Spågumman. Hela tiden är det strategierna som är i fokus. Kooperativa strukturer fungerar väldigt bra att använda i arbetet med läsförståelse. Här nedan finns tips på några strukturer som kan användas.


psychics-1026092_960_720En av de första läsfixarna vi introducerade var Spågumman. Spågumman använder vi t.ex. för att förutspå vad en bok kommer att handla om eller vad som kommer att hända i nästa kapitel. Detta kan enkelt göras genom strukturen EPA eller genom Berättaren. För de yngre barnen har vi visualiserat spågumman genom att låta eleverna hålla i en “spåkula” när de fått delat tankarna med alla.detective-152085_960_720.png

Läsfixaren Detektiven letar efter svåra ord och försöker förstå orden med hjälp av olika metoder. Ett tips för detta är att använda sig av Kooperativ fyrfältare eller Fråga, Fråga, Byt. Med fyrfältaren djupdyker man i några utvalda begrepp och med Fråga, fråga, byt kan du på kort tid behandla ett flertal ord.

paint-1266212_960_720En populär läsfixare är Konstnären som hjälper barnen att skapa inre bilder kring texter som behandlas. För vissa elever kan det vara svårt att komma igång med en tanke, då kan man tillsammans skapa inre bilder eller hämta inspiration från varandra. Använd runda bordet om du vill att eleverna tillsammans ska skapa bilder till texten. Använd dig av inspireras om du vill att eleverna ska få inspiration av varandras bilder och starta en kreativ process.light-bulb-1002783_960_720

Reportern är läsfixaren som ställer frågor till texen – både frågor som går att hitta direkt i texten, men även frågor där man måste läsa mellan raderna, göra inferenser eller koppla till egna erfarenheter. Här passar det att till exempel använda strukturerna Inre-yttre cirkel och Hitta en kompis

Slutligen har vi den läsfixare som sammanfattar texter – Cowboyen. Det finns här, precis som med de andra läsfixarna flera olika strukturer som passar att använda. Använd kunskapskedjan för att få höra allas röster, och för att låta eleverna sammanfatta muntligt eller använd dig av runda bordet för en skriftlig sammanfattning i mindre grupper. Mötas i mitten passar ypperligt för att få fram det eleverna gemensamt uppfattade som det viktigaste i texten.

En kommentar

Lämna ett svar