Struktur: Sekvenser

Ett sätt att strukturera ett ömsesidigt beroende mellan gruppmedlemmar och skapa positiva interaktionsmönster är att dela upp information i olika delar. Varje del av informationen ges då till olika elever så att de endast kan slutföra uppgiften genom att i en grupp kommunicera med varandra. Med hjälp av Struktur: Sekvenser ingår detta i själva uppgiften och eleverna kan bara lyckas med uppgiften om alla hjälps åt. Strukturen tränar grupper på att nå konsensus, att utvärdera framgångar och felaktigheter och att samarbeta. Samtidigt lär den ut kunskaper om att strukturera det man vet i en tydlig sekvensserie vilket stärker inlärningen.

Strukturen går ut på att sätta sekvenskort i rätt ordning… men det finns en hake – Varje elev har ett eget kort och ingen annan kan se vad som finns på kortet förutom den som äger kortet.

Du behöver först ha olika kortserie med ett sekvensinnehåll, en berättelse, information utifrån en tidslinje eller i ett sammanhang där det finns en naturlig ordning. Sekvensbilder kan du köpa på nätet, hämta gratis på nätet eller göra egna. Sekvensbilder kan användas i matematik, svenska eller SO/NO. Strukturen blir med detta innehållslös. Du gör den till det du vill och anpassar innehållet efter dina elever.

  1. En elev i varje lag delar ut korten till gruppmedlemmarna med baksidan upp så att ingen kan se vad som finns på kortet som delas ut.
  2. Alla eleverna markerar baksidan av sina kort med initialer, en siffra, bokstav eller geometrisk form för att identifiera dem som sitt kort. Tips är att laminera korten så eleverna kan skriva med whiteboardpenna på baksidan.
  3. Eleverna beskriver sina kort så bra som möjligt till gruppmedlemmarna i ett försök att göra det enkelt för gruppen att skapa en sekvensserie av korten.
  4. När alla korten har beskrivits i gruppen funderar alla tillsammans och försöker lägga dem i den ordning de tror är rätt. Eleverna måste lägga sina kort nedåt på bordet så att budskapet inte syns. Inget kort får läggas på borden om inte alla gruppmedlemmar är överens. Om gruppen inte är överens eller om de fastnar på ett kort får endast den ursprungliga kortinnehavaren kika på kortet och beskriva det för laget igen.
  5. När gruppen tror att de har ordnat korten i rätt ordning vänds de så att budskapet kan ses och så att de kan kontrollera hur de gjorde. Om sekvensserien är korrekt firar de med en highfive i hela gruppen! Om sekvensen är felaktig så rättar gruppen korten som hamnat fel och diskuterar tillsammans vad som gick fel och hur de skulle kunna göra bättre nästa gång.

Klassexempel

Lämna ett svar