Klassrumsdesign

Efter att ha arbetat med Kooperativt lärande har vår syn på klassrummet och användningen av dess utrymmen förändrats. Ju mer du som lärare använder de kooperativa strukturerna desto mindre kommer du att använda den traditionella klassrumsmöbleringen. Kooperativt lärande ställer andra krav på klassrumsdesignen än vad traditionell undervisning gör. Ibland behövs flera olika möbleringar i en och samma lektion, och ibland behövs mer fritt utrymme än vad som vanligtvis finns tillgängligt. I exempelvis Jennies klassrum fanns det 22 elever som haft 22 bord och 22 stolar. Dessa har stått placerade på flera olika sätt – ibland i par, ibland i grupper och ibland i rader. Ofta blir det trångt och svårt att ta sig fram. Det är också svårt att snabbt förändra vid behov. Ofta är vi lärare begränsade av klassrummets storlek och en begränsad budget. Kanske får vi inte ens själva bestämma vad som ska köpas in eller vilka möbler som ska användas inom vår verksamhet. Så vad kan vi göra med det vi har? Hur kan vi möblera för optimal inlärning?

En metod är att flytta alla bord och stolar mot väggarna innan lektionen börjar istället för att ha alla ute på golvet. Du kan då plocka fram en ny design snabbt när det behövs. Om en grupp om 4 elever ska jobba tillsammans behövs oftast inte 4 bord utan ett bord med 4 stolar runt. På detta sätt kommer eleverna närmare varandra och det blir lättare för dem att höra, samverka kring en uppgift och att samarbeta. Om du exempelvis ska använda Struktur: Karusellen så kan du plocka fram ett bord och 3-4 stolar per grupp. Om du främst ska använda EPA i par kan du plocka fram ett bord med två stolar vid varje. Om du sedan direkt efter ska göra en struktur som kräver mer rum som exempelvis Struktur: Snöbollen är det enkelt att plocka undan borden till sidorna igen. Du får med detta ett flexibelt klassrum där vissa elever ibland sitter på golvet eller mattan, vissa i par och andra enskilt beroende på vad du vill fokusera på. I höst ska jag (Jennie) få en åk 1 igen. Jag och min kollega Lisa funderar och planerar nu hur vi ska designa våra klassrum för att göra dem så flexibla och användarvänliga som möjligt.

Här pratar Ann-Marie Körling kring klassrummet och placeringar som kan ge inspiration till omväxlande klassrumsplaceringar. Det vi ser som viktigt är att klassrummets miljö är anpassad utifrån vilken undervisning du gör och elevernas behov.

Efter att ha sett denna video och tittat runt på internet efter inspiration till klassrummet så väcks nyfikenhet. Det finns så mycket att ta hänsyn till när man möblerar sitt klassrum. Som lärare behöver du fundera kring målet med undervisningen och lektionen. Vill jag att eleverna ska sitta tillsammans i små grupper eller titta på tavlan? Hur förmedlas kunskapen med denna form av möblering och är det möjligt att snabbt flytta möbler om det behövs? Med den nya möbleringen, vad finns det för möjligheter och vad finns det för hinder?

 

classroomPicture 

 

telefonplan-school-vittra

orestrad-gymnasium

Bildkällor:
https://www.edsurge.com/news/2015-10-01-why-the-21st-century-classroom-may-remind-you-of-starbucks

http://www.reimaginedschools.com/learning-spaces.html

https://www.innova-solutions.co.uk/news/5-examples-amazing-classroom-design/

http://fordetvidare.se/josef/2011/11/var-uppmarksam-och-fokusera-pa-ditt/

 

En kommentar

Lämna ett svar